Training ‘Aantoonbaar compliant met Pharius’

Gebruikerstraining 6 oktober

De Pharius gebruikerstraining is interessant voor zowel Pharius-gebruikers als voor geïnteresseerden. Het doel van deze training is om iedereen die werkt met Pharius de handvatten te bieden om het maximale te halen uit het beheren en beheersen van (wettelijke) verplichtingen die de organisatie heeft.

De training wordt online gegeven door Lexerta en is zo opgezet dat het voor de (nog) niet Pharius gebruikers tegelijk een compleet beeld schetst op welke wijze Pharius ondersteuning biedt in het compliance proces. Punten die worden behandeld tijdens de training zijn o.a.:

  • Hoe bespaart u tijd in uw compliance proces;
  • Hoe werk ik in deze tijd op afstand efficiënt samen met collega’s aan compliance;
  • Hoe zorg ik ervoor dat alleen voor mij relevante wet- en regelgeving getoond wordt;
  • Hoe bewaak ik mijn vergunningen;
  • Wat heb ik nodig voor een initiële inrichting voor een vliegende start;
  • Hoe bereid ik me voor op eventuele audits;
  • Hoe houd ik mijn bewijslast en taken centraal;
  • etc.

Daarnaast is er ruimte voor specifieke onderwerpen vanuit uw praktijk.

Interesse om de online training bij te wonen? U kunt zich hier aanmelden.

Uitgelicht: Hyperlinks aanbrengen in Pharius

In Pharius is het sinds augustus 2020 mogelijk hyperlinks aan te brengen in borgingen en taken. Ook kan dit bij het afhandelen van een wijziging in wet- en regelgeving in de impactanalyse en het implementatieverslag.

Borgingen en taken

In een borging geeft de organisatie aan op welke wijze zij binnen haar bedrijfsvoering heeft geborgd dat voldaan kan worden aan de wettelijke verplichtingen die in de borging zijn gekoppeld. Een borging wordt vaak ingericht op thema. Voorbeelden hiervan zijn: BHV-organisatie, Omgang met gevaarlijke stoffen, Bodembeheer en Keuring en Onderhoud.

Hyperlinks aanmaken in borgingen en taken van Pharius

Bij de beschrijving heeft de organisatie beschreven op welke wijze zij voldoet aan haar (wettelijke) verplichtingen. Het kan handig zijn om hierbij te verwijzen naar een website en/of een bestand op het bedrijfsnetwerk. Hiervoor kan een hyperlink worden aangemaakt in de Omschrijving van de borging. Onderstaand screenshot laat zien dat naast de URL ook een specifieke tekst kan worden opgegeven en kan worden bepaald of de hyperlink al dan niet in een apart tabblad moet worden geopend. Om een hyperlink in de omschrijving van een Borging aan te maken dient de gebruiker wel over bewerkrechten te beschikken.

Bij het afhandelen van een taak kan het eveneens handig zijn een hyperlink op te nemen. Onderstaand screenshot toont dat in het veld “Taakverslag” ook hyperlinks aan te brengen zijn.

Hyperlinks aanbrengen in Pharius. Een ogenschijnlijk beperkte nieuwe functie die in de praktijk tot veel extra gebruiksgemak leidt.

Afhandelen van wijzigingen

Bij het afhandelen van een relevante wijziging in wet- en regelgeving kan de gebruiker een impact-analyse doen en daarnaast aangeven op welke wijze de wijziging binnen de organisatie is opgepakt (implementatieverslag). In beide velden kan de gebruiker ook een hyperlink toevoegen. Koppelingen naar een website en/of een bestand op het bedrijfsnetwerk (bijvoorbeeld een procedure die is aangepast a.g.v. de wijziging in wet- en regelgeving) zijn op deze manier eenvoudig vast te leggen.

 

Wilt u meer informatie weten over Pharius?
Neem contact met ons op, of vraag een proefaccount aan.

Voedselveiligheid vanaf 1 oktober beschikbaar

Met trots kunnen wij u mededelen dat de lancering van wet- en regelgeving aangaande voedselveiligheid in Pharius definitief staat gepland voor 1 oktober 2020. Lexerta levert hierdoor de meest complete en actuele applicatie voor iedere QHSE-manager. Vanaf de lancering op 1 oktober is Pharius voor het vakgebied voedselveiligheid dan uitgerust met alle nationale en Europese wet- en regelgeving binnen dit vakgebied. Zoals u van ons gewend bent zijn de wetteksten onderling verbonden via hyperlinks, is er een toelichting (Kern van de Eis) beschikbaar, zijn relevante normen gekoppeld en is de historie van wetgeving beschikbaar. Hiermee kan de gebruiker eenvoudig een compleet compliance-register voor voedselveiligheid opstellen en beheren.

Na de lancering blijft het niet bij het actueel houden van de wet- en regelgeving alleen. Zodra Pharius met voedselveiligheid van start gaat, vervolgt de redactie van Lexerta haar werk door het toevoegen van jurisprudentie, relevante praktijkdocumenten, richtlijnen en dergelijke. Alles om de QHSE-professional volledig te ontzorgen op het gebied van compliance-management.

Historie

Sinds 1996 biedt Lexerta een zeer complete bundel aan van wet- en regelgeving, overige verplichtingen, richtlijnen en jurisprudentie op het gebied van Arbo & Veiligheid en Milieu. Lexerta werkt met een eigen redactie. De inhoud van de databank wordt door de jaren heen niet alleen als zeer compleet, actueel en betrouwbaar ervaren, maar vooral de structuur van de inhoud is slim en doordacht opgezet. Dit maakt dat Pharius op een unieke manier kan worden ingezet voor het aantoonbaar compliant zijn op het gebied van Arbo & Veiligheid en Milieu. En vanaf 1 oktober 2020 dus ook op het gebied van voedselveiligheid.

Uitbreiding naar voedselveiligheid

Lexerta heeft nauwe banden met haar samenwerkingspartners en staat regelmatig in contact met haar klanten. De vraag naar uitbreiding met voedselveiligheid is dan ook niet uit de lucht gegrepen. “Een dergelijk betrouwbaar en doeltreffend systeem voor het aantoonbaar maken dat u voldoet aan (wettelijke) verplichtingen op het gebied van voedselveiligheid is er tot op heden niet in deze vorm”, is een vaak gehoorde opmerking. Daarnaast zijn er organisaties die onder de noemer QHSE de uitbreiding met voedselveiligheid graag zagen komen. “Alles op het gebied van compliance beheren vanuit één bron maakt het allemaal zoveel makkelijker”.

Bij de doorontwikkeling van de databank en praktische tools van Lexerta naar Pharius was de keuze snel gemaakt. Waarom niet onze expertise gebruiken om ook de groep die te maken heeft met voedselveiligheid gaan ondersteunen op dit gebied? De kennis en kunde in het beheer van wet- en regelgeving en het eenvoudig beschikbaar stellen hiervan beheerst Lexerta als geen ander.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u meer informatie over de wijze waarop we voedselveiligheid in Pharius gaan aanbieden?
Neem dan contact met ons op en we vertellen u er graag alles over.

Uitgelicht: Gebruikersbeheer

Gebruikersbeheer binnen Pharius is de basis voor de gewenste rollen en rechtenstructuur die wij binnenkort gaan introduceren. Gebruikersbeheer biedt de klantorganisatie zelf de mogelijkheid gebruikers aan te maken, te verwijderen of tijdelijk de toegang tot Pharius te ontzeggen.

Het compliance proces binnen een organisatie is niet een taak van één persoon. Hier zijn meerdere personen uit verschillende functies bij betrokken. Bij de ontwikkeling van Pharius heeft Lexerta daar vooraf al rekening mee gehouden door het uitschrijven van verschillende zogenaamde ‘user stories’. Een ‘user story’ is een korte beschrijving van wat een bepaald type gebruiker wil/kan doen zodat hij productief kan bijdragen aan, in dit geval, het proces tot het aantoonbaar compliant zijn. De komende periode gaan wij de rollen – en rechtenstructuur binnen Pharius verder uitwerken. De basis daarvoor, gebruikersbeheer, is nu beschikbaar.

Rollen en rechten

Zoals het er nu naar uitziet breiden we in oktober/november van dit jaar het gebruikersbeheer uit met de functionaliteit ‘rollen en rechten’. Zo kan worden bepaald welk register een gebruiker mag inzien, wat de gebruiker wel of niet kan bewerken, of een gebruiker taken mag aanmaken of deze alleen kan uitvoeren etc.

 

Met Pharius Gebruikersbeheer heeft u zelf de regie over de gebruikers van Pharius.

Wilt u meer informatie weten over Pharius?
Neem contact met ons op, of vraag een proefaccount aan.

Lees hier de laatste release notes over o.a. gebruikersbeheer.

Releasenotes 2020-08

Het releasebeleid van Lexerta is in belangrijke mate gebaseerd op de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers. Meerdere malen per jaren voeren wij releases door die we categoriseren onder nieuw, verbetering en bugfixes.

Vulnerability-scan Pharius

Cybercrime is helaas een gegeven. Informatiebeveiliging is daarmee van zeer groot belang geworden. Lexerta neemt uw data uiterst serieus en doet er alles aan om Pharius te voorzien van voorzorgsmaatregelen. Hiermee blijft uw data en onze applicatie optimaal beschermd.

Eén van de maatregelen die Lexerta treft is het uitvoeren van een maandelijkse vulnerability-scan, oftewel kwetsbaarheidsscan. Deze vulnerability-scan is een geautomatiseerde technologie die kwetsbaarheden in de digitale omgeving identificeert. De scan doorloopt de infrastructuur van de Pharius applicatie via een lange lijst met controlepunten om te bepalen of deze wordt getroffen door de kwetsbaarheden in haar databases. Deze volledig geautomatiseerde systematiek laten wij uitvoeren door een van de wereldwijd bekendste partijen op dit vlak. Zij doen dit middels het OWASP-principe. Het “Open Web Application Security Project” (OWASP) is een top 10 van de, volgens beveiligingsexperts, meest kritische kwetsbaarheden.

Indien een uitgevoerde vulnerability-scan een probleem detecteert, wordt deze ingedeeld in een van de vijf risicoklassen. Afhankelijk van het level (level 1 t/m 5) waarbinnen het probleem zich bevindt moet er al dan niet direct maatregelen worden genomen.

Resultaat Vulnerability-scan juni 2020
De vulnerability-scan van de maand juni 2020 toont dat Pharius geen enkel risico loopt ten aanzien van de OWASP top 10. Een fantastische score die aangeeft dat Pharius haar (klant)data optimaal beschermd tegen bedreigingen van buitenaf.

Meer weten?

Meer informatie over hoe Lexerta en Pharius met uw data informatie omgaat vindt u op de pagina databeveiliging.

Uitgelicht: Bedrijfseigen documenten

Voldoen aan wet- en regelgeving is maatwerk. U wilt namelijk alleen inzage in de compliance situatie die voor uw organisatie, locatie of bedrijfsactiviteit relevant is. Door het toevoegen van bedrijfsspecifieke documenten, biedt Pharius u de mogelijkheid uw account nóg completer in te richten. In dit artikel vertellen we u er meer over.

Bedrijfseigen documenten

In Pharius kunnen bedrijfseigen documenten zoals: vergunningen, activiteitenbesluit meldingen, convenanten en terreinregels toegevoegd worden aan uw register. De redactie van Lexerta zorgt indien gewenst voor volledige integratie van het document in Pharius. Dit houdt in dat uw bedrijfseigen document net als de reguliere wet- en regelgeving wordt opgenomen. Het kent dezelfde boomstructuur, is makkelijk doorzoekbaar en wordt voorzien van koppelingen naar wet- en regelgeving. Dankzij deze koppelingen kunt u direct doorklikken naar alle relevante wetten, regels en normen.

 

Dashboard Pharius

Compliance

Als QHSE-professional wilt u altijd een actueel overzicht van uw situatie. En u wilt natuurlijk aantoonbaar kunnen maken dat u voldoet aan uw verplichtingen. Niet alleen op basis van de geldende en relevante wet- en regelgeving, maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld (omgevings)vergunningen en bedrijfsinterne eisen. Met Pharius borgt u ook hoe u voldoet aan uw bedrijfseigen verplichtingen. En u zet eenvoudig taken uit aan uzelf of uw collega’s teneinde aantoonbaar te maken hoe u voldoet aan deze verplichtingen.

Vanuit deze zekerheid kunt u eigen medewerkers en andere stakeholders informeren, betrekken en richting geven. We maken het u graag makkelijk.

 

Wilt u meer informatie weten over Pharius?
Neem contact met ons op, of vraag een proefaccount aan.

Releasenotes 2020-07

Het releasebeleid van Lexerta is in belangrijke mate gebaseerd op de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers. Meerdere malen per jaren voeren wij releases door die we categoriseren onder nieuw, verbetering en bugfixes.

Releasenotes 2020-05

Het releasebeleid van Lexerta is in belangrijke mate gebaseerd op de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers. Meerdere malen per jaren voeren wij releases door die we categoriseren onder nieuw, verbetering en bugfixes.