Vulnerability-scan Pharius

Cybercrime is helaas een gegeven. Informatiebeveiliging is daarmee van zeer groot belang geworden. Lexerta neemt uw data uiterst serieus en doet er alles aan om Pharius te voorzien van voorzorgsmaatregelen. Hiermee blijft uw data en onze applicatie optimaal beschermd.

Eén van de maatregelen die Lexerta treft is het uitvoeren van een maandelijkse vulnerability-scan, oftewel kwetsbaarheidsscan. Deze vulnerability-scan is een geautomatiseerde technologie die kwetsbaarheden in de digitale omgeving identificeert. De scan doorloopt de infrastructuur van de Pharius applicatie via een lange lijst met controlepunten om te bepalen of deze wordt getroffen door de kwetsbaarheden in haar databases. Deze volledig geautomatiseerde systematiek laten wij uitvoeren door een van de wereldwijd bekendste partijen op dit vlak. Zij doen dit middels het OWASP-principe. Het “Open Web Application Security Project” (OWASP) is een top 10 van de, volgens beveiligingsexperts, meest kritische kwetsbaarheden.

Indien een uitgevoerde vulnerability-scan een probleem detecteert, wordt deze ingedeeld in een van de vijf risicoklassen. Afhankelijk van het level (level 1 t/m 5) waarbinnen het probleem zich bevindt moet er al dan niet direct maatregelen worden genomen.

Resultaat Vulnerability-scan juni 2020
De vulnerability-scan van de maand juni 2020 toont dat Pharius geen enkel risico loopt ten aanzien van de OWASP top 10. Een fantastische score die aangeeft dat Pharius haar (klant)data optimaal beschermd tegen bedreigingen van buitenaf.

Meer weten?

Meer informatie over hoe Lexerta en Pharius met uw data informatie omgaat vindt u op de pagina databeveiliging.