Releasenotes 11 augustus 2020

Het releasebeleid van Lexerta is in belangrijke mate gebaseerd op de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers.

Meerdere malen per jaren voeren wij releases door die we categoriseren onder nieuw, verbetering en bugfixes.

Nieuwe functies

Hyperlinks toevoegen aan taken en borgingen

In PHARIUS COMPLIANCE kunnen TAKEN worden aangemaakt om aantoonbaar te maken dat verplichtingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. In de bewerkmodus van een taak en een borging is het nu mogelijk een HYPERLINK op te nemen. Hiermee kan een verwijzing worden gemaakt naar een internetpagina dan wel een pagina op een bedrijfsnetwerk. Uiteraard kan de getoonde tekst van de hyperlink zelf worden gekozen en is instelbaar of de hyperlink al dan niet in een nieuw tabblad wordt geopend.

De werking van hyperlinks is sterk afhankelijk van de BEVEILIGINGSINSTELLINGEN van het netwerk van uw organisatie.

Gebruikersbeheer

Op weg naar een gedetailleerde ROLLEN- EN RECHTENSTRUCTUUR binnen Pharius wordt in deze release het gebruikersbeheer gelanceerd. Dit beheer van gebruikers binnen een account is voorbehouden aan de persoon met zogeheten “admin-rechten”.  Deze worden in overleg met klanten de komende weken ingesteld.

Nadat de admin-rechten zijn vastgesteld kan de persoon met deze rechten binnen zijn eigen organisatie nieuwe gebruikers toevoegen, gebruikers tijdelijk de toegang ontzeggen en gebruikers verwijderen.

Bij het toevoegen van nieuwe gebruikers is functionaliteit toegevoegd dat direct een ACTIVATIEMAIL wordt gestuurd, zodat de nieuwe gebruiker zelf een wachtwoord kan aanmaken om direct aansluitend Pharius te gaan gebruiken.

In een volgende release wordt dit gebruikersbeheer aangevuld met rollen en rechten zodat instelbaar is welke registers een gebruiker mag inzien/bewerken, of een gebruiker taken mag aanmaken etc.

Verbeteringen

Taakbeheer en exporteren van taken

Tot voor kort was het niet mogelijk een eenmaal aangemaakte taak te bewerken in de zin dat deze te koppelen is aan een ander register en/of borging. Middels deze release is dat wel mogelijk geworden. In het bewerkscherm van de taak zijn twee extra velden beschikbaar gekomen waarmee de taak te “herkoppelen” is.

In deze release is het ook mogelijk een LOSSTAANDE TAAK aan te maken en die te beheren via het totaaloverzicht. Een losstaande taak is een taak die niet is gekoppeld aan een register en/of een borging. Bij het aanmaken van een taak ontstaat de mogelijkheid om deze te KOPPELEN aan een register. Als de taak gekoppeld is aan een register kan deze vervolgens ook nog gekoppeld worden aan een borging.

Losstaande taken zijn wellicht handig om acties uit te zetten die niet direct gekoppeld zijn aan een register en/of een borging. Denk aan het maken van een AUDITPLANNING waarvoor geen directe wettelijke verplichting bestaat.

Middels deze release is het mogelijk geworden om in het totaaloverzicht van taken de optie toegevoegd om te kunnen FILTEREN op de taakfrequentie (eenmalig/terugkerend).

Bij het EXPORTEREN van taken wordt nu in de export (naar xls of csv) van alle afgeronde taken ook het TAAKVERSLAG en de afhandeldatum getoond.

Performance registers

Sinds de introductie van Pharius in het najaar van 2019 bemerken we dat de registers van onze klanten steeds meer in detail worden opgezet. Registers van 500 regels zijn eigenlijk nu de standaard geworden, uitschieters naar registers van enkele duizenden regels komen steeds vaker voor. In deze release is de techniek voor het inladen van de registers gewijzigd zodat deze veel sneller op het scherm worden getoond en het scrollen in het register soepeler verloopt.

Vervaldatum tonen in borgingen

Door deze release worden vervaldata van documenten of artikelen/paragrafen die zijn opgenomen in een REGISTERREGEL, nu ook getoond in de borging waarin dat document is opgenomen. Hiermee is het nog eenvoudiger geworden om in een borging direct te zien of de borging betrekking heeft op een wettelijke plicht die inmiddels vervallen is.

Fragmentvergelijker vervallen artikelen

In de voorgaande release is de nieuwe functie FRAGMENTVERGELIJKER beschikbaar gekomen. Deze functie maakt het mogelijk om in de Databank de WIJZIGINGSHISTORIE van een artikel te bekijken. Verschillende versies van dat artikel kunnen worden vergeleken waarbij de wijzigingen middels een KLEURARCERING worden getoond.

In deze release is het ook mogelijk om de tekst van een vervallen artikel te bekijken.

Bugfixes

Indicator managementcockpit

Helaas bleek dat in de managementcockpit de indicator “Wijzigingen afgehandeld” nooit tot een score van 100% kwam, ondanks dat alle wijzigingen waren afgehandeld. Dit bleek door een tellerfout in de indicator te komen, die uiteraard is hersteld.

Toonwijze normen in Databank en registers

In deze release is de toonwijze van normen binnen Pharius uniform gemaakt. Dit betekent dat van een norm eerst het documentnummer en vervolgens de titel wordt getoond.

E-mailnotificatie taakherinnering

Pharius verstuurt nu ook de herinneringen aan het uitvoeren van een taak per email aan de taakhouder en eventueel de taakverantwoordelijke (afhankelijk van de gekozen instelling).

Indien u naar aanleiding van deze releasenote vragen heeft, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Check ook onze online helpdesk.

Pharius is ontwikkeld vanuit het perspectief van de gebruiker. Dit betekent echter niet dat alles voor iedereen helemaal vanzelfsprekend is. Daarom bieden we u op verschillende wijze support om u optimaal te kunnen laten werken met Pharius.

Met de Pharius Online Guide bieden we u toegang tot veel antwoorden op gebruikersvragen. Kunt u het hier niet vinden kunt u ons ook bereiken via mail, chat of per telefoon.