Releasenotes 26 mei 2021

Het releasebeleid van Lexerta is in belangrijke mate gebaseerd op de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers.

Meerdere malen per jaren voeren wij releases door die we categoriseren onder nieuw, verbetering en bugfixes.

Verbeteringen

Zichtbaarheid rollen van gebruikers voor Organisatiebeheerders

Over een kleine drie weken staat er een release gepland voor de functionaliteit rollen en rechten. Vooruitlopend op dit release hebben we het voor organisatiebeheerders INZICHTELIJK gemaakt welke GEBRUIKER welke ROL heeft in Pharius. Dit is in te zien bij gebruikersbeheer.

Inwerkingtredingsdatum en het publicatietype bij documenten

Terug van weggeweest. Een document in de databank toont in Pharius nu ook het PUBLICATIETYPE en de INWERKINGTREDINGSDATUM van het document. Is de inwerkingtredingsdatum van het document nog niet bekend, dan wordt dit ook VERMELD.

Zijn gedeeltes van een nieuwe wet nog niet in werking getreden dan wordt er een OPMERKING bij vermeld DIE ATTENDEERT dat een specifiek gedeelte nog niet in werking is getreden.

Bedrijfseigen documenten (NL) worden nu ook per register weergegeven

Organisaties die BEDRIJFSEIGEN DOCUMENTEN (NL) hebben laten opnemen in Pharius kunnen hun eigen documenten terugvinden in de databank binnen hun account. Via de tegel bedrijfseigen documenten (NL) in het dashboard zijn al deze opgenomen documenten vervolgens te benaderen. NIEUW is dat bij het selecteren van een SPECIFIEK register, de bedrijfseigen documenten (NL) van alleen dat register zichtbaar wordt.

In week 23 wordt de functionaliteit ‘rollen en rechten’ gelanceerd.
Heeft een gebruiker straks alleen toegangsrecht tot een specifiek register, dan zal voor die gebruiker via het dashboard alleen de aan dat register toegekende bedrijfseigen documenten (NL) zichtbaar zijn. Via een zoekactie in de gehele databank blijven de overige bedrijfseigen documenten (NL) wel toegankelijk.

Bugfixes

Meerdere bugfixes zijn verholpen

  • Bij het beoordelen van een wijziging van een register staat er een LINK naar de ‘beoordeling op bedrijfsniveau’. Deze werkte niet meer, en dit is HERSTELD.
  • Bij het koppelen van REGISTERREGELS aan een BORGING werden extra regels niet geladen, dit is hersteld.
  • In de vorige release hebben we het woord ‘COMPLIANCE’ in de NAVIGATIEBALK hernoemd naar ‘REGISTERS’. Bij het verkleinen van een browser ging dit echter niet altijd goed, dit is hersteld.

Vooruitblik

Gebruikersrollen en -rechten

We zijn de afgelopen maanden drukdoende geweest om gebruikersrollen en -rechten te ontwerpen en (laten) ontwikkelen. Met de aanvullende release in week 23 wordt het mogelijk om detailrechten per gebruiker per register in te stellen. Het wordt dan mogelijk om gebruikers toegang te geven (en te ontnemen) tot het zien, bewerken en beheren van het register. Ook het recht om wijzigingen te beoordelen kan worden toegekend, net zoals het recht om een export te maken.

Meertaligheid

Mede naar aanleiding van ons avontuur in België hebben wij Pharius voorbereid op meertaligheid. Op dit moment worden alle applicatieteksten van Pharius (Menubalk, buttons, meldingen, …) vertaald naar het Frans. Zo is Pharius op korte termijn ook voor Franstaligen in vooral België, maar ook Nederland te gebruiken. Direct aansluitend maken wij Pharius ook in het Engels beschikbaar.

Heeft u naar aanleiding van deze releasenote vragen, aarzelt dan niet contact met ons op te nemen.

Check ook onze online helpdesk.

Pharius is ontwikkeld vanuit het perspectief van de gebruiker. Dit betekent echter niet dat alles voor iedereen helemaal vanzelfsprekend is. Daarom bieden we u op verschillende wijze support om u optimaal te kunnen laten werken met Pharius.

Met de Pharius Online Guide bieden we u toegang tot veel antwoorden op gebruikersvragen. Kunt u het hier niet vinden kunt u ons ook bereiken via mail, chat of per telefoon.