Pharius voor de goederenproductie

Als verantwoordelijke voor arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid, wil je snel inzicht in de compliancestatus van je organisatie. Pharius is dé online compliance tool voor QHSE professionals in de goederenproductie. Wil je meer weten over de mogelijkheden van onze compliance tool, speciaal ingericht voor jouw branche? Lees dan verder.

Waarom kiezen voor een online compliance tool?

Als QHSE professional heb je vaak te maken met wet- en regelgeving die complex is en ook regelmatig wijzigt. Daardoor is het lastig om het overzicht te houden. Zeker in de goederenproductie, waar gewerkt wordt met industriële installaties en nachtarbeid. Ook spelen energie en afval een belangrijke rol in deze branche.

Door schaalvergroting wordt de materie steeds complexer. Met de compliance tool van Pharius hou je overzicht en blijf je voldoen aan relevante wetten en regelgeving. Je weet daardoor exact welke wetten wel en niet van toepassing zijn. Ook heb je inzicht in hoe je wettelijke verplichtingen omzet naar de praktijk. Daarnaast bespaart het je tijd. Je hoeft namelijk niet meer zelf alle wijzigingen in de wetgeving op te zoeken.

 • Gebruiksvriendelijk
 • Overzichtelijk
 • Betrouwbaar

 Ga direct aan de slag met de speciaal ingerichte omgeving voor goederenproductie

Een centrale plek voor alle wet- en regelgevingen

Pharius is een eenvoudige online applicatie. Onze registers geven je namelijk overzicht in specifieke pagina’s die belangrijk voor je zijn, zoals Energie, Afval, Water of ISO-eisen vanuit afnemers en leveranciers. Daarnaast voeg je ook bedrijfseigen documenten of lokale vergunningen toe. Je creëert eenvoudig één centrale plek voor alle relevante wet- en regelgeving.

Zoek je ondersteuning voor een QHSE-afdeling? Dan komt Pharius ook goed van pas. We geven je namelijk inzichten over het verdelen van de verantwoordelijkheid binnen je organisatie. Dit bespaart tijd én creëert bewustzijn in de gehele organisatie. Een veiligheidscultuur is tenslotte een kwestie van een goede samenwerking: een taak voor de gehele organisatie.

Je voegt ook (kosteloos) meerdere gebruikers toe. Door gebruik te maken van de takenmodel krijg jij niet alleen inzichten, maar betrek je ook meerdere collega’s. Daarnaast is het mogelijk om taken te verdelen. We zetten onze kennis en ervaring in om voor jou een goed intern proces op te zetten.

compliance regelgeving met pharius

Maatwerk voor jouw behoeftes

Binnen de goederenproductie heb je als QHSE professional behoefte aan maatwerk. Daarom biedt Pharius de mogelijkheid om gebruik te maken van de kennis van onze onze partners. Je bent daardoor altijd aantoonbaar compliant aan arbo & veiligheid en voedselveiligheid binnen de goederenproductie. Onze tool kun je afstemmen op jouw situatie door te kiezen voor:

Pharius Arbo & Milieu Register

Het Arbo & Milieu Register van Pharius voorziet je in de behoefte om verplichtingen in het wettelijk kader vast te stellen. Daarnaast ontvang je wijzigingen op een presenteerblaadje. Je kunt hier direct op anticiperen.

Plan een vrijblijvende kennismaking

Goederenproductie: specifieke thema’s

De online compliance tool van Pharius is ingericht op specifieke thema’s die voor de goederenproductie. Denk aan wetten- en regelgeving voor:

 • Goederenproductie: Energie, Afval, Water, Industriële installaties en nachtarbeid;
 • ISO-eisen vanuit afnemers en leveranciers. Afnemers en toeleveranciers eisen steeds meer van je op het gebied van compliancy;
 • Specifieke thema’s in het wettelijk kader.

Uitbreidingen van de tool

De compliance tool van Pharius kun je uitbreiden met:

 • Pharius Compliancemanger: maakt het aantoonbaar hoe en in welke mate je voldoet aan wettelijke verplichtingen;
 • Pharius Taakmanager: maakt het mogelijk om samen met collega’s te werken aan het voldoen aan de verplichtingen;
 • Pharius Risicomanager: Beheert én beheerst risicomeldingen om arbeids-/milieuongevallen te voorkomen. Je maakt gebruik van de app ‘Riskreporter’, waarmee je toegang krijgt in het meldingenbeheer van Pharius.

Ondersteuning in de capaciteit:

Daarnaast kun je er voor kiezen om ondersteuning te krijgen op het gebied van capaciteit:

 • Het basisregister: Het basisregister wordt specifiek opgesteld voor de goederenproductie. Dit bestaat uit 60-70% van een compleet register;
 • Ondersteuning vanuit een partner – optie 1: Je hebt de mogelijkheid om een register met wettelijke aspecten op maat te krijgen;
 • Ondersteuning vanuit een partner – optie 2: Je hebt de mogelijkheid om gedurende het jaar ondersteuning te ontvangen. Deze ondersteuning gaat over het bijhouden van wijzigingen in de wet- en regelgeving;

De voordelen van de compliance tool van Pharius

Dankzij de compliance tool van Pharius ben je altijd op de hoogte van de juiste wetten en regelgevingen binnen de goederenproductie. Door aantoonbaar compliant te zijn, voorkom je boetes. Bovendien is voorkomen beter dan genezen. Onze klanten kozen voor Pharius omdat:

 • Je de wijzigingen op een presenteerblaadje ontvangt. Dat scheelt veel tijd;
 • Je de bedrijfseigen documenten kunt toevoegen;
 • Je de compliancestatus van jouw organisatie op diverse thema’s inzichtelijk heeft;
 • Je makkelijker samenwerkt aan de veiligheidscultuur met de rest van uw organisatie. Dat creëert bewustzijn;
 • Wij jouw prioriteiten kunnen bepalen aan de hand van rapportages.

De unieke mogelijkheden met Pharius

Pharius biedt een unieke combinatie. Namelijk de tool en een eigen databank. Onze redactie verrijkt de databank met verschillende thema’s die voor de goederenproductie van toepassing zijn. Onze redactie vult deze aan met toelichtingen. Het is ook mogelijk om bedrijfseigen documenten te plaatsen in de compliance tool van Pharius. Daarnaast kun je gebruik maken van onze tool, zowel met als zonder adviserende partij. We ontwikkelen onze tool door samen met klanten, auditoren én met ervaren arbo- & milieuadviseurs.

Onze klanten vertellen

De auditor van ISO 14001 was erg te spreken over Pharius en was hier nog niet mee bekend. Het feit dat je kunt aantonen dat je weet aan welke complianceverplichtingen je moet voldoen als bedrijf en ook nog in hetzelfde systeem kunt aangeven HOE je daaraan voldoet, is ontzettend waardevol. Bekijk het artikel

Daarom was ik ook zo enthousiast toen ik over Pharius hoorde. Joh, daar kan ik per onderwerp aangeven welke stukken wet- en regelgeving erin zitten en hoe ik dat in mijn managementsysteem geborgd heb. Toen was ik helemaal verkocht. Ze hebben me nog niet zo vaak zo zien glunderen en zo enthousiast op het werk iets zien vertellen. Wat ik nou gezien heb. Dit is echt geweldig. Lees het verhaal van Jolanda.

Pharius helpt ons efficiënt te werken bij het identificeren van de echt relevante wijzigingen. Hierdoor kunnen wij onze klanten nu zelfs per 4 weken een toelichting geven op wijzigingen, inclusief een advies voor implementatie. Deze kunnen ze vervolgens zelf in Pharius beoordelen en afhandelen. Waar en wanneer het hen uitkomt. Ideaal.

 • Samenwerken aan compliance

  Compliance alleen een feestje van de QHSE afdeling? Echt niet. Pharius biedt rollen en rechten functionaliteiten.

 • Onbeperkt aantal users

  Betrek wie je nodig bent. Met Pharius heb je geen limiet in het aantal gebruikers. Dat werkt prettig.

 • Rapportage functionaliteiten

  Maak gebruik van de dynamische en overzichtelijke rapportage functionaliteiten. Op elk moment beschikbaar.

 • Tijd besparen

  Wijzigingen in wetgeving. Je krijgt alleen de wijzigingen die relevant zijn voor jouw situatie.

Mogelijk interessante cases

Shin - Etsu: Samenwerken aan compliance

In september 2019 heeft Lexerta Pharius geïntroduceerd. Jolanda Tveter – QHSE ISO compliance officer bij Shin-Etsu PVC B.V. was één van de eersten die de introductiebijeenkomst bijwoonde. Ze was direct enthousiast over de mogelijkheden van Pharius. Nu ruim anderhalf jaar later zochten we haar op om haar ervaringen te horen over het besluit tot aanschaf, de implementatie en het gebruik van Pharius.

Milieu: Behalen van ISO 14001 certificaat

Vanaf januari 2021 maakt Hosokawa Micron gebruik van Pharius met als grootste doel het behalen van het ISO14001 certificaat. We blikken samen met QSHE medewerker Eline Liebreks terug op de afgelopen periode om haar ervaringen te horen over de implementatie, het gebruik van Pharius en het uiteindelijke doel.

Wil je graag meer weten?

De eerste stap naar een effectief en efficiënt compliance proces binnen de goederenproductie is gratis. Je kunt namelijk een maand lang gratis gebruik maken van Pharius: het is een kleine investering in tijd met een groot effect naar de toekomst. Wil je meer weten over de mogelijkheden of heb je vragen over de kosten? Neem dan vrijblijvend contact contact met ons op voor meer informatie over Pharius.

Patrick de Jager

Patrick de Jager

Accountmanager Pharius
Jeroen Veeneman

Jeroen Veeneman

Accountmanager Pharius

Misschien ook interessant

Speerpunten 2023 Nederlandse arbeidsinspectie: focus op handhaving

Ieder jaar maakt de Nederlandse arbeidsinspectie haar speerpunten op het gebied van naleving van wettelijke verplichtingen bekend. Na de pandemie jaren, waarin het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuwe risico’s identificeerde, is dit jaar handhaving een belangrijk punt. Jeroen Veeneman, accountmanager bij Pharius, zocht uit welke speerpunten dit jaar voor u van belang kunnen zijn.

Uitgelicht: Gebruikersbeheer

Gebruikersbeheer binnen Pharius is de basis voor de gewenste rollen en rechtenstructuur die wij binnenkort gaan introduceren. Gebruikersbeheer biedt de klantorganisatie zelf de mogelijkheid gebruikers aan te maken, te verwijderen of tijdelijk de toegang tot Pharius te ontzeggen.

Het compliance proces binnen een organisatie is niet een taak van één persoon. Hier zijn meerdere personen uit verschillende functies bij betrokken. Bij de ontwikkeling van Pharius heeft Lexerta daar vooraf al rekening mee gehouden door het uitschrijven van verschillende zogenaamde ‘user stories’. Een ‘user story’ is een korte beschrijving van wat een bepaald type gebruiker wil/kan doen zodat hij productief kan bijdragen aan, in dit geval, het proces tot het aantoonbaar compliant zijn. De komende periode gaan wij de rollen – en rechtenstructuur binnen Pharius verder uitwerken. De basis daarvoor, gebruikersbeheer, is nu beschikbaar.

Rollen en rechten

Zoals het er nu naar uitziet breiden we in oktober/november van dit jaar het gebruikersbeheer uit met de functionaliteit ‘rollen en rechten’. Zo kan worden bepaald welk register een gebruiker mag inzien, wat de gebruiker wel of niet kan bewerken, of een gebruiker taken mag aanmaken of deze alleen kan uitvoeren etc.

 

Met Pharius Gebruikersbeheer heeft u zelf de regie over de gebruikers van Pharius.

Wilt u meer informatie weten over Pharius?
Neem contact met ons op, of vraag een proefaccount aan.

Lees hier de laatste release notes over o.a. gebruikersbeheer.

Releasenotes 2020-08

Het releasebeleid van Lexerta is in belangrijke mate gebaseerd op de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers. Meerdere malen per jaren voeren wij releases door die we categoriseren onder nieuw, verbetering en bugfixes.

Vulnerability-scan Pharius

Cybercrime is helaas een gegeven. Informatiebeveiliging is daarmee van zeer groot belang geworden. Lexerta neemt uw data uiterst serieus en doet er alles aan om Pharius te voorzien van voorzorgsmaatregelen. Hiermee blijft uw data en onze applicatie optimaal beschermd.

Eén van de maatregelen die Lexerta treft is het uitvoeren van een maandelijkse vulnerability-scan, oftewel kwetsbaarheidsscan. Deze vulnerability-scan is een geautomatiseerde technologie die kwetsbaarheden in de digitale omgeving identificeert. De scan doorloopt de infrastructuur van de Pharius applicatie via een lange lijst met controlepunten om te bepalen of deze wordt getroffen door de kwetsbaarheden in haar databases. Deze volledig geautomatiseerde systematiek laten wij uitvoeren door een van de wereldwijd bekendste partijen op dit vlak. Zij doen dit middels het OWASP-principe. Het “Open Web Application Security Project” (OWASP) is een top 10 van de, volgens beveiligingsexperts, meest kritische kwetsbaarheden.

Indien een uitgevoerde vulnerability-scan een probleem detecteert, wordt deze ingedeeld in een van de vijf risicoklassen. Afhankelijk van het level (level 1 t/m 5) waarbinnen het probleem zich bevindt moet er al dan niet direct maatregelen worden genomen.

Resultaat Vulnerability-scan juni 2020
De vulnerability-scan van de maand juni 2020 toont dat Pharius geen enkel risico loopt ten aanzien van de OWASP top 10. Een fantastische score die aangeeft dat Pharius haar (klant)data optimaal beschermd tegen bedreigingen van buitenaf.

Meer weten?

Meer informatie over hoe Lexerta en Pharius met uw data informatie omgaat vindt u op de pagina databeveiliging.

Slide 1

Slide 2