Ieder jaar maakt de Nederlandse arbeidsinspectie haar speerpunten op het gebied van naleving van wettelijke verplichtingen bekend. Na de pandemie jaren, waarin het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuwe risico’s identificeerde, is dit jaar handhaving een belangrijk punt. Jeroen Veeneman, accountmanager bij Pharius, zocht uit welke speerpunten dit jaar voor u van belang kunnen zijn.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid investeert in handhaving

Tijdens de COVID-19- pandemie werd er massaal thuisgewerkt en waren er tegelijkertijd sectoren waar de productie flink moest worden opgeschroefd. Een grote inzet van arbeidsmigranten leidde tot meer aandacht voor deze kwetsbare groep werkenden.  Om hen te beschermen tegen uitbuiting qua werktijden, loon of huisvesting werd handhaving belangrijker dan ooit. Daarnaast zien we al meerdere jaren dat het aantal arbeidsongevallen met letsel tot grote hoogte stijgt. Daarom wordt er al vanaf 2018 door SZW structureel geïnvesteerd om de handhaving te versterken. Van reactief naar pro-actief controleren van bedrijven (bron).

Speerpunten arbeidsinspectie 2023

Ook voor 2023 zijn de speerpunten vastgelegd waar de arbeidsinspectie extra aandacht aan besteedt:

  • Intensivering van de inzet op eerlijk werk, waaronder de aanpak van onderbetaling, illegale tewerkstelling en misstanden als arbeidsuitbuiting;
  • Meer inzet op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waaronder het vaker inspecteren bij grote chemische installaties (Brzo-bedrijven);
  • Betere naleving van arbozorgverplichtingen;
  • Aanpakken van het risico op arbeids(markt)discriminatie;
  • Balans (50/50) aanbrengen tussen actieve en reactieve inspecties;
  • Versterken van de informatiepositie van de Inspectie.

Het jaarplan 2023 en de meer jaren strategie van de Nederlandse Inspectie leest u hier.

Jeroen Veeneman, accountmanager bij Pharius

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen en daarom dwingt de overheid het bedrijfsleven meer en meer wettelijke verplichtingen en naleving daarvan vast te leggen en aantoonbaar te maken.

Vraagt u zich wel eens af hoe u nu precies weet aan welke wettelijke verplichtingen u moet voldoen? En hoe u deze verplichtingen vertaalt naar de praktijk?

Neem dan gerust contact op met mij, of één van mijn collega’s. We denken graag met u mee.

Neem contact op met Jeroen of Patrick

Jeroen Veeneman

Jeroen Veeneman

Accountmanager Pharius
Patrick de Jager

Patrick de Jager

Accountmanager Pharius