Eenvoud in het aantoonbaar compliantce zijn voor op het gebied van HSE en Voedselveiligheid.

We horen het vaak; “Het bijhouden van wet- en regelgeving en het aantoonbaar maken is meer dan gewenst een (Q)HSE feestje”. Dit terwijl deze verplichtingen voor de gehele organisatie gelden. Om meer mensen aan te haken op dit ‘feestje’, hebben we binnen Pharius de module ‘Taakmanager’.

De ‘Taakmanager’ in Pharius stimuleert het samenwerken aan compliance binnen de organisatie. Er kunnen een onbeperkt aantal collega’s worden toegevoegd in de Pharius omgeving, waarbij per gebruiker de gewenste rollen- rechten worden toegekend. Meer over ‘rollen en rechten’.

Het doel hiervan is om QHSE professionals in de gelegenheid te stellen om iedere gewenste collega inzicht te geven en verantwoordelijkheid toe te kennen in de (wijzigende) wet- en regelgeving. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van QHSE natuurlijk in de lijn van de organisatie en niet alleen bij de QHSE afdeling.

De taakmanager werkt op verschillende manieren samen met andere functionaliteiten binnen Pharius. Denk hierbij aan ‘Pharius Register, Wijzigingen te beoordelen, Compliance thema’s en Pharius RiskReporter’. Op elk van deze functionaliteiten is de taakmanager ondersteunend. Waarbij de taakmanager de mogelijkheid biedt om taken aan te maken of te monitoren voor uzelf of deze te delegeren aan andere gebruikers binnen uw account.

Taakmanager & Compliance thema’s

De compliance manager van Pharius is erop gericht om per thema aantoonbaar te maken op welke manier uw bedrijf voldoet aan bepaalde verplichtingen. Pharius geeft u daarom alle vrijheid om uw compliance thema’s naar wens in te richten. Bewijslast kunt u als omschrijving meegeven, als document toevoegen, maar in veel gevallen is het wenselijk dit middels een taak aan te tonen.

In Pharius beheert u uw taken eenvoudig en heeft u ze altijd en overal direct beschikbaar.

In dit voorbeeld ziet u hoe de taken binnen compliance-thema “Afvalstoffenbeheer” worden weergegeven. U ziet in één oogopslag welke collega er verantwoordelijk/taakhouder is. Tevens vindt u een overzicht van alle afgeronde taken behorende bij het betreffende compliance-thema.

Nieuw: Taakmanager & RiskReporter

Met Pharius RiskReporter werkt u samen om u alle risico’s binnen uw organisatie in beeld te krijgen. Van de werkvloer tot aan directie en van bedrijfslocatie tot ver in het veld. Binnen Pharius beheerst u alle deze meldingen op één centraal punt en heeft u de mogelijkheid om hier acties op te ondernemen.

Maak eenvoudig (repeterende) taken aan van de melding om het risico voor eens en voor altijd te elimineren. Voeg deze bewijslast toe aan uw compliance thema’s en laat de auditor zien hoe u dit risico blijvend de baas blijft. Bij elke stap kunt u eenvoudig terugkoppeling geven aan de melder.

Dat creëert betrokkenheid.

Nieuw: Taakmanager en Wijzigingen te beoordelen

Beoordeel samen met collega’s de nieuwste wetswijzigingen.

Vanuit veel gebruikers van Pharius kregen we de vraag of het mogelijk zou zijn om onze taakmodule te koppelen aan het beoordelen van wijzigingen. We zijn erg blij dat deze veelgevraagde functionaliteit nu beschikbaar komt voor onze klanten.

Bij het beoordelen van een nieuwe wijziging is het vanaf heden ook mogelijk om een taak aan te maken voor een collega. Op deze manier kunt u wijzigingen die over een specifiek onderwerp gaan, direct toekennen aan de juiste collega. Zo informeert u gemakkelijk de juiste collega’s en/of kunt u direct taken uiteenzetten aan de hand van de weergegeven wetswijziging.

Het afhandelen van dit soort wijzigingen, draagt uiteraard bij aan de bewijslast om aantoonbaar te maken dat u op de hoogte bent en eventuele acties heeft ondernomen.

Behoud overzicht

Binnen Pharius heeft u op elk gewenst moment direct inzicht in alle lopende taken en bijbehorende planning. Vanuit één duidelijk overzicht overziet u alle taken. Gecategoriseerd op prioriteit, status en met alle belangrijke gegevens direct zichtbaar. Betrouwbaar, handig en het bespaart u veel tijd in uitzoekwerk.

Een taak kan als eenmalig of als periodieke taak worden ingesteld. En geeft desgewenst een herinnering per mail op een door de gebruiker gedefinieerd tijdstip.

Ervaar het zelf

Werkt u nog niet met Pharius? Neem dan een gratis proefaccount en ontdek zelf wat het samen kunnen werken aan (Q)HSE compliance en aan veiligheid voor u en uw organisatie kan betekenen.

Of neem gerust eens contact op met Jeroen of Patrick

Jeroen Veeneman

Jeroen Veeneman

Accountmanager Pharius
Patrick de Jager

Patrick de Jager

Accountmanager Pharius