In het kader van de samenwerking met Wolters Kluwer België zijn Lexerta België en Lexerta in april 2021 gestart met het migreren van klanten van Verifield naar Pharius. Wolters Kluwer heeft immers besloten haar product Verifield per 1 juli 2022 te stoppen, waarvoor Pharius als alternatief aan klanten wordt aangeboden.

Koppeling met Belgische wetgeving

In de afgelopen maanden is hard gewerkt om de online applicatie Pharius voor de Belgische markt te optimaliseren. Er is een koppeling gemaakt met senTRAL, waarmee de gebruiker ook in Pharius het juridische wetgevingsregister voor België van Wolters Kluwer kan gebruiken. Tevens is Pharius meertalig gemaakt, zodat zowel Vlaamse als Franstalige organisaties met Pharius aan de slag kunnen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de functionaliteit “Conformiteiten”. Dit zorgt ervoor dat de klant per wetgeving kan bepalen in welke mate daar aan wordt voldaan.

Migratie Belgische klanten

In juni 2021 is Lexerta België al gestart met het migreren van de eerste Belgische klanten. De eerste reacties van deze klantgroep op de demo’s die Thierry voor hen heeft verzorgd zijn zeer positief. Mooi is dat we hen, door de koppeling aan senTRAL, de vertrouwde omgeving bieden van wet- en regelgeving. Over niet al te lange termijn lanceert Lexerta binnen Pharius ook een geheel nieuwe auditmodule, waarmee de Belgische klanten die binnen Verifield die functie gebruikten in Pharius hun werk kunnen voortzetten.

De Nederlandse klanten van Verifield zijn door Lexerta nagenoeg allemaal al succesvol gemigreerd naar Pharius. Zij ervaren in Pharius veel gebruiksgemak, een hoog detailniveau van beschikbare wet- en regelgeving, ondersteuning door ervaren adviseur bij de interpretatie van wet- en regelgeving en een unieke tool om aantoonbaar compliant te zijn. Door de inzet van adviseurs en/of de migratie van bestaande registers is de overstap voor deze klantgroep erg soepel verlopen en is de tevredenheid bij klanten over de migratie naar en het gebruik van Pharius bijzonder hoog.

RiskReporter

Ook de app RiskReporter is de afgelopen maanden flink onderhanden genomen. De laatste stap is dat deze app gekoppeld wordt aan Pharius. Deze stap zorgt ervoor dat alle meldingen van risicovolle situaties beheerd kunnen worden in Pharius.

Meer informatie over Pharius voor de Nederlandse en/of Belgische markt?

Probeer Riskreporter gratis en geheel vrijblijvend