Releasenotes november 2022

Het releasebeleid van Lexerta is in belangrijke mate gebaseerd op de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers.

Meerdere malen per jaren voeren wij releases door die we categoriseren onder nieuw, verbetering en bugfixes.

Nieuwe functies

Categorieën RiskReporter in meerdere talen

De organisatiebeheerder kan nu de namen van de RiskReporter categorieën in meerdere talen invoeren (Nederlands, Frans en Engels). De vertalingen worden automatisch met de RiskReporter app gesynchroniseerd.

Aan de hand van de kleur van het icoon is ook onmiddellijk zichtbaar of voor een bepaalde categorie geen, enkele of alle vertalingen reeds werden ingevoerd.

Als geen vertalingen werden ingegeven zal de categorie overal in de standaardtaal worden getoond.

Compliance Dashboard voor Nederland

Net zoals voor de Belgische klanten wordt nu in Nederland ook het compliance dashboard beschikbaar gemaakt.

Compliance status bij registerregel en wijzigingen te beoordelen

De compliance status is niet langer enkel vanuit het thema bereikbaar, vanaf nu wordt de compliance status ook getoond in het registeroverzicht (onder de punaise), in het detailscherm van de registerregel (rechts bovenaan) en in wijzigingen te beoordelen (onderaan in het scherm).

De compliance status kan nu dus vanop verschillende plaatsen bekeken en bijgewerkt worden net zoals dit eerder al kon vanuit een thema.

Verbeteringen

 • Naam auditor zichtbaar in overzicht en filter audits
  De naam van de auditor wordt nu ook weergegeven op het overzicht van audits en verzonden audits en bij het beantwoorden van een audit. Ook in de filter op de overzichtspagina’s is de optie om op de naam van de auditor te filteren toegevoegd.
 • Standaard kolombreedte bij export register
  Bij het exporteren van een register krijgen de kolommen nu een vaste breedte mee waardoor de excel file onmiddellijk duidelijk leesbaar is.
 • Verbetering vermelding frequentie terugkerende taak in taakoverzicht
  In het taakoverzicht is de vermelding van de frequentie verbeterd, nu is meteen duidelijk hoe vaak een taak uitgevoerd dient te worden.
 • Verbetering meldingen niet opgeslagen data
  Bij het veranderen van scherm werd niet altijd een melding getoond als er nog niet-bewaarde wijzigingen waren. Deze meldingen werden nu geoptimaliseerd en op verschillende plaatsen toegevoegd.
 • Correctie publicatiedatum Belgische documenten
  Voor de Belgische documenten werd in het register de datum getoond waarop een wet in de database werd opgenomen, dit is nu gewijzigd naar de effectieve publicatiedatum van de wetgeving zoals vermeld in de titel van de wet.
 • QR code RiskReporter beschikbaar in Pharius
  De QR code om de RiskReporter app te verbinden met Pharius is vanaf nu zichtbaar in het beheerscherm van de meldingen onder “instellingen”.
 • Kern van de eis getoond bij wijzigingen te beoordelen BE
  Voor de Belgische klanten is de Kern van de eis nu ook zichtbaar bij de wijzigingen te beoordelen. Erg handig om wijzigingen en nieuwe wetten sneller te beoordelen. Voor Nederlandse klanten werd die reeds getoond.
 • Koppelen van een thema vanop registerregel direct toegankelijk
  In het detailscherm van een registerregel kunnen gebruikers met de juiste rechten onmiddellijk een thema koppelen zonder eerst de bewerkmodus in te schakelen vergelijkbaar met hoe dit reeds werkte in het registeroverzicht.
 • Verbeterde filter op locatie bij meldingen
  De filter is zo aangepast dat bij filteren op een hoofdlocatie ook alle meldingen van de onderliggende locaties worden weergegeven. Ook is de weergave in de filter zelf verbeterd, de boomstructuur is nu binnen de filter ook zichtbaar.

Bugfixes

Register / Compliance

 • Als in de documentselector bij een zoekopdracht een document werd open geklikt verdwenen de zoekresultaten bij het terugkeren vanuit het document, dit is opgelost.
 • In de Nederlandse databank werd er in sommige titels HTML code getoond, dit is opgelost.
 • Bij wijzigingen te beoordelen werkte het filteren op afgerond niet meer, dit is opgelost.

Indien u naar aanleiding van deze releasenote vragen heeft, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Check ook onze online helpdesk.

Pharius is ontwikkeld vanuit het perspectief van de gebruiker. Dit betekent echter niet dat alles voor iedereen helemaal vanzelfsprekend is. Daarom bieden we u op verschillende wijze support om u optimaal te kunnen laten werken met Pharius.

Met de Pharius Online Guide bieden we u toegang tot veel antwoorden op gebruikersvragen. Kunt u het hier niet vinden kunt u ons ook bereiken via mail, chat of per telefoon.