Releasenotes september 2022

Het releasebeleid van Lexerta is in belangrijke mate gebaseerd op de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers.

Meerdere malen per jaren voeren wij releases door die we categoriseren onder nieuw, verbetering en bugfixes.

Verbeteringen

 • Sortering wijzigingen te beoordelen NL
  Voor Nederlandse klanten werden de wijzigingen te beoordelen die onderaan in het detailscherm van een registerregel getoond worden niet goed gesorteerd.
  Deze staan nu chronologisch geordend met de laatste wijziging bovenaan.
 • Verbetering meldingen bij fout invoeren van terugkerende taak
  Als bij het invoeren van een terugkerende taak niet alle verplichte velden ingevuld waren of als deze velden onlogische data bevatten dan waren de waarschuwingsmeldingen niet altijd even duidelijk. Deze zijn nu vereenvoudigd voor alle beschikbare talen.
 • Indicatie overschreden deadline en sortering audits
  Bij audits kleurt het label van de status oranje bij aankomende deadline en rood bij overschreden deadline, net zoals bij taken.
  Ook de sortering gebeurt nu zoals bij taken. Afgehandelde audits staan onderaan, de overige audits staan gesorteerd op deadline.
 • Visuele verbeteringen bij beheer van locaties voor RiskReporter
  In het beheer van de locaties voor RiskReporter zijn een aantal verbeteringen aangebracht.
  Zo verschijnt nu in de boomstructuur onmiddellijk een nieuw locatie als er op het plus icoontje wordt geklikt en worden wijzigingen van namen van locaties direct weergegeven.
 • Visuele verbetering in de categorie boomstructuur van een auditsjabloon
  Bij het aanmaken van een auditsjabloon zijn er visuele verbeteringen aangebracht.
  Zo worden in de boomstructuur nieuw aangemaakte categorieën of vragen nu direct op de juiste plaats getoond en worden wijzigingen aan categorieën of vragen ook onmiddellijk weergegeven.

Bugfixes

Register / Compliance

 • De teller “Wijzigingen te beoordelen” in het registeroverzicht toonde niet enkel de nog te beoordelen wijzigingen maar alle wijzigingen. Dit is opgelost.
 • In de Nederlandse databank werd alle tekst tussen een onderlijnd woord en een link niet getoond, dit is opgelost.

Audit

 • Het percentage voltooid van een verzonden audit werd niet goed bijgewerkt.
 • De teller “Afgerond” bij verzonden audits werkte niet, deze toont nu wel hoeveel auditees de audit al hebben afgerond.
 • De navigatie in het linker panel van een audit werkte niet naar behoren, dit is geoptimaliseerd zowel in de leesweergave als bij het beantwoorden van de audit.

RiskReporter

 • In het beheer van de locaties voor RiskReporter werd tijdens het laden van de locaties kort een nietszeggende melding getoond, deze is nu duidelijk en aangepast voor alle talen.

Indien u naar aanleiding van deze releasenote vragen heeft, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Check ook onze online helpdesk.

Pharius is ontwikkeld vanuit het perspectief van de gebruiker. Dit betekent echter niet dat alles voor iedereen helemaal vanzelfsprekend is. Daarom bieden we u op verschillende wijze support om u optimaal te kunnen laten werken met Pharius.

Met de Pharius Online Guide bieden we u toegang tot veel antwoorden op gebruikersvragen. Kunt u het hier niet vinden kunt u ons ook bereiken via mail, chat of per telefoon.