Wat zijn de (grootste) gevaren als de compliance niet op orde is

Veel bedrijven hebben niet in de gaten dat ze onvoldoende hebben bewezen of ze aan voldoen een geldende wet- en regelgeving. Het niet compliant zijn met wet- en regelgeving brengt verschillende gevaren met zich mee voor een bedrijf. Welke dat zijn leggen we je je graag uit.

Hoe komt het dat bedrijven niet voldoen aan wet- en regelgeving?

In de praktijk merken wij dat dat komt door drie veelvoorkomende oorzaken die te herleiden zijn naar gebrek aan kennis, kunde en prioriteit:

  1. Wetgeving verandert snel en wordt steeds complexer. Dat bijhouden is een hele klus.
  2. Compliant zijn vergt in sommige gevallen specifieke kennis en ervaring, die bedrijven niet altijd in huis hebben. Zeker nu door krapte op de arbeidsmarkt goede Arbo & milieuspecialisten schaars zijn.
  3. Men gaat pas aan de slag als het fout is gegaan. Bijvoorbeeld als er een ongeval heeft plaatsgevonden of door een minor/major tijdens een audit of controle door bevoegd gezag.

Niet compliant zijn aan wet- en regelgeving kan gevaarlijk zijn

Gevaren op de werkvloer

Wanneer je als organisatie de vertaling van jouw wettelijke verplichtingen naar de praktijk onvoldoende op orde hebt, is de kans groot dat je vroeg of laat te maken krijgt met onveilige situaties op het gebied van Arbo & Milieu.

Voorbeeld:

Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Het veilig werken met deze stoffen moet op een juiste manier geborgd zijn. Heb jij geborgd dat

  • De gevaarlijke stoffen op een correcte manier opgeslagen worden? Zodat deze geen gevaar vormen voor het personeel en de omgeving?
  • De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn én correct gebruikt worden
  • Iedereen op de hoogte is van de instructies en protocollen die horen bij het werken met gevaarlijke stoffen

Verlies van concurrentievoordeel

Compliant zijn is vaak een vereiste om deel te nemen aan bepaalde markten of om contracten met grote klanten of overheidsinstanties te verkrijgen. Het bedrijf kan te maken krijgen met vertragingen in processen of belemmeringen bij het betreden van nieuwe markten. Dit kan de bedrijfsprestaties negatief beïnvloeden.

Reputatieschade

Het niet compliant zijn kan leiden tot negatieve publiciteit en reputatieschade. Klanten, partners en investeerders kunnen het vertrouwen in het bedrijf verliezen. Dit kan resulteren in verlies van klanten, dalende omzet en moeilijkheden bij het aantrekken van nieuwe klanten en investeerders.

Juridische consequenties

Niet blijven naleven van wet- en regelgeving kan leiden tot juridische gevolgen. Het bedrijf kan boetes, straffen, dwangsommen of zelfs gerechtelijke procedures opgelegd krijgen. Deze juridische consequenties kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben en de reputatie van het bedrijf schaden.

Kortom: Compliant worden en blijven is op allerlei vlakken belangrijk.

Pharius maakt compliant zijn makkelijker

Door gebruik te maken van de online compliance tool Pharius maak je de vier belangrijkste pijlers op het gebied van compliance management een stuk eenvoudiger. Met Pharius:

1. Heb je altijd toegang tot wetgeving.

In Pharius vind je alle nationale- en Europese wet- en regelgeving voor op het gebied van Veiligheid en Milieu. Het is de meest volledige en actuele databank van Nederland en België.

2. Heb je inzicht in welke wetgeving voor jou relevant is.

Gekoppeld aan onze databank kun je een register van eisen inrichten zoals jij dat wilt. Verplichtingen kenmerken op afdelings- of vestigingsniveau, persoonsgebonden maken of specifieke informatie toevoegen aan iedere losse verplichting in jouw register. Ook bieden wij je,  met onze brancheregisters of partnernetwerk, ondersteuning bij het maken van een goed en compleet register van relevante eisen.

3. Ben je altijd op de hoogte van relevante wetswijzigingen en nieuwe wetgeving.

Wij zetten wetswijzigingen automatisch voor je klaar in Pharius. Dat betekent voor jou dus geen uitzoekwerk meer door vakbladen, e-mailservices of Google door te spitten. Pharius presenteert alle voor jouw relevante wijzigingen in jouw eigen dashboard. Wijzigingen kun je daarmee makkelijk beoordelen, vastleggen en archiveren.

4. Ben je aantoonbaar compliant.

Je moet altijd kunnen aantonen hoe je aan verplichtingen voldoet. Bewijslast in de vorm van vastgelegde werkafspraken, processen, foto’s en meer kun je daarom allemaal op één centraal punt vastleggen. Bewijslast blijft gelinkt aan het register en zo kun je altijd herleiden welke wetgeving hieraan ten grondslag lag. Ook geeft Pharius overzicht in welke verplichtingen je al wel of niet hebt geborgd.

Ervaar Pharius zelf

Om Pharius zelf te ervaren hoef je alleen maar de gegevens van jouw organisatie in te vullen. Hiermee kun je een maand lang dé online compliance tool voor QHSE professionals, geheel kosteloos en vrijblijvend uitproberen.

Vraag een gratis proefaccount aan of plan een vrijblijvende afspraak in met onze accountmanagers Patrick of Jeroen. Zij vertellen je graag alles over de mogelijkheden.

Neem gerust eens contact op met Jeroen of Patrick

Jeroen Veeneman

Jeroen Veeneman

Accountmanager Pharius
Patrick de Jager

Patrick de Jager

Accountmanager Pharius