Eenvoud in het aantoonbaar compliantce zijn voor op het gebied van HSE en Voedselveiligheid.

Eerder kon u al lezen in ons artikel van de 4 belangrijkste eisen voor bedrijven dat een register van eisen een belangrijke gestelde eis is. Het is namelijk een verplichting om te allen tijden aan te kunnen tonen aan welke wettelijke eisen u moet voldoen. Binnen Pharius maakt u een register van de relevante wettelijke eisen, hiermee toont u aan dat u volledig inzicht hebt. U kunt borgen dat u aan wettelijke eisen voldoet, wordt altijd op de hoogte gehouden van wetswijzigingen en kunt makkelijk sturen op eventuele risico’s.

In sommige gevallen is het handiger en efficiënter om meer dan 1 register van eisen op te stellen. In dit artikel geven we u een tweetal voorbeelden en handreikingen in welke situaties meer dan 1 register in Pharius voordeel oplevert.

Er wordt gewerkt binnen meerdere vakgebieden: Arbo/veiligheid, milieu en voedselveiligheid.

Een register van eisen met meerdere vakgebieden kan nogal groot en overweldigend zijn. Pharius kent goede filteropties om deze vakgebieden te scheiden en zo apart te tonen. Echter wanneer er expertise omtrent een vakgebied verspreid is binnen het bedrijf,  is het efficiënter om deze vakgebieden in een apart register te zetten. Zo kan iedere specialist in zijn eigen register van eisen werken en maakt u het makkelijk meetbaar hoe uw bedrijf er voorstaat per vakgebied.

Er zijn meerdere vestigingen, sites en/of plants

Meerdere locaties kan leiden tot verschillende wettelijke eisen. Er kunnen verschillende risico’s zijn waardoor er per locatie een apart register van eisen handig kan zijn. Ons advies is dat er sprake moet zijn van meer dan 20% diversiteit in wettelijke eisen om over te gaan naar meerdere registers. Meerdere registers van eisen kunnen tevens van pas komen als de verschillende locaties ook verschillende QHSE managers en/of plantmanagers kennen. Bij het gebruik van meerdere registers is het transparant voor het management om te kijken naar de compliancy prestaties van de verschillende locaties.

Uiteraard zijn er meer situaties aan te merken die kunnen leiden tot een advies om meerdere registers van eisen te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan organisaties die vergunning plichtig zijn of te maken hebben met verschillende ISO-certificeringen.

Als u meer wilt weten over onze tool Pharius of u wilt uw situatie aan ons voorleggen om te kijken of de wettelijke eisen binnen uw organisatie goed geregeld zijn, neem dan contact met ons op via info@lexerta.com.

Ook kunt u iedere eerste dinsdag van de maand onze gratis training ‘Aantoonbaar compliant met Pharius’’ bijwonen. Ga hiervoor naar de agenda.