Eenvoud in het aantoonbaar compliantce zijn voor op het gebied van HSE en Voedselveiligheid.

Binnen de arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de arbeidsomstandighedenregeling is vastgelegd voor werkgevers en werknemers wat de rechten en plichten zijn op het gebied van Arbo veiligheid en gezond werken. Bedrijven zijn in Nederland verplicht om op de hoogte te zijn aan welke specifieke wettelijke eisen zij moeten voldoen. Het is van belang om dit als bedrijf te blijven monitoren. Onvoldoende op de hoogte zijn van de voor de organisatie relevante wetgeving of overtreding van deze wetgeving kan namelijk een dure fout zijn. 

Hoe zit dat met boetes en waarschuwingen?

Bij een overtreding op één van de hierboven genoemde wetten, kunnen er boetes uitgedeeld worden. In de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving is de hoogte voor de boete bepaald. De hoogte hangt af van verschillende factoren die in deze beleidsregel zijn beschreven.

De overtredingen zijn vastgelegd in zeven categorieën. De hoogte van de boete wordt daarbij bepaald door diverse factoren en varieert van €340 tot en €13.500. Bij het niet melden van een bedrijfsongeval kan de boete zelfs oplopen tot €50.000. Deze boete is zo hoog omdat er geen onderzoek meer kan plaatsvinden naar de oorzaak door de toezichthouder.

Ook kan een toezichthouder waarschuwingen voor overtredingen geven, hierbij wordt steeds vaker een (korte) termijn voor verbetering gesteld

Ernstige overtredingen & recidive

In het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn een aantal overtredingen aangemerkt als zeer ernstig. Denk hierbij aan werken met gevaarlijke stoffen. Het is zaak dit te voorkomen, want bij een herhaling vindt er onmiddellijk een verhoging van 200% plaats van het boetebedrag. Daarnaast zijn stillegging van het bedrijf of strafrechtelijke vervolging in dit geval opties voor de controlerende instanties.

Screenshot Pharius applicatie

Overige bepalende factoren

Ook de bedrijfsgrootte is van invloed op de boetesom. Hierbij wordt een drempel van 500 werknemers gebruikt. De boetesom kan door deze factor tot 80% worden verhoogt.

Bij een vaststelling van de boete kunnen vervolgens deze 4 factoren leiden tot een verhoging van de boete:

  • Wanneer een arbeidsongeval leidt tot de dood wordt de boete vermenigvuldigd met 5;
  • Bij een arbeidsongeval dat leidt tot blijvend letsel of ziekenhuisopname wordt de boete vermenigvuldigd met 4;
  • Indien de overtreding is aangemerkt als ‘zware overtreding’ wordt een vermenigvuldiging van 2 toegepast;
  • Wanneer meer dan 10 respectievelijk meer dan 50 werknemers zijn blootgesteld kan de boete met 1,5 respectievelijk 2 worden vermenigvuldigd.

Liever voorkomen dan betalen?

Het is onze ervaring dat er in veel gevallen na een minor of major overtreding pas echt wordt overgegaan tot actie. Naast het feit dat dit kan leiden tot onveilige situaties, zorgt het ook voor (onnodige) boetes die flink kunnen oplopen.

Pharius helpt QHSE professional om deze onnodige boetes te voorkomen.
Leg in het register van eisen eenvoudig vast welke wet- en regelgeving voor de organisatie van toepassing is en Pharius zorgt dat u altijd en volledig op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Ook biedt Pharius de mogelijkheid om te borgen hoe aan de betreffende wetgeving wordt voldaan.

Omdat u als bedrijf met elkaar werkt aan veilig werken kent Pharius geen licentiemodel. Zo kan met Pharius makkelijk en in eenvoud met alle gewenste collega’s worden samenwerken om het bedrijf nog veiliger te laten zijn voor alle werknemers. En voorkomt u op deze manier onnodige minors bij audits, of erger…

Screenshot Pharius applicatie

Meer weten over hoe Pharius verder kan helpen?

Bekijk onze tour of neem contact op met Patrick of Jeroen.
Liever zelf kennismaken met Pharius? Vraag dan een gratis en vrijblijvend proefaccount aan en ervaar wat Pharius voor uw organisatie kan betekenen. Na 30 dagen stopt uw account automatisch.