Releasenotes 26 februari 2021

Het releasebeleid van Lexerta is in belangrijke mate gebaseerd op de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers.

Meerdere malen per jaren voeren wij releases door die we categoriseren onder nieuw, verbetering en bugfixes.

Pharius was enkele malen niet bereikbaar

Afgelopen maand was Pharius enkele keren niet bereikbaar. Dit had twee oorzaken.

  • Een fout in een complex proces binnen onze systemen zorgde ervoor dat de servers niet meer bereikbaar waren. Deze fout is hersteld met een spoedreparatie, en dit draait stabiel.
  • Het datacentrum waar onze servers draaien had ook te maken gehad met een storing. Dit zorgde ervoor dat al hun klanten, waaronder wij, onbereikbaar raakten. Na vijf kwartier was dit probleem opgelost en was Pharius weer bereikbaar.

Lees het volledige verslag.

Verbeteringen

Jurisprudentie per fragment is verbeterd
We hebben het gebruik van JURISPRUDENTIE nog duidelijker te koppelen aan wetgeving. In één OOGOPSLAG is te zien welke jurisprudentie bij een ARTIKEL hoort. Daarnaast is er ook een selectie beschikbaar die rangschikt op basis van jaartallen.

Afgehandelde taak wijzigen
Tot voor kort was het niet mogelijk om een afgeronde TAAK te WIJZIGIGEN. Dit bleek in de praktijk niet altijd handig omdat er achteraf soms EXTRA BIJLAGEN of informatie moest worden toegevoegd. Dit release zorgt ervoor dat ook afgehandelde taken nog gewijzigd kunnen worden. Dit kan bij het bewerken van de taak.

Bugfixes

Meerdere bugfixes zijn verholpen

  • Sinds februari 2020 is Pharius uitgebreid met INFORMATIE over en KOPPELINGEN naar NORMEN. Hiermee is het voor de gebruiker nog eenvoudiger inzicht te krijgen en te houden in de verplichtingen die voor hem relevant zijn. Door een aanpassing bij het NEN waren de koppelingen niet meerbereikbaar. Dit is opgelost.
  • Bij het downloaden van TAKEN zat er regelmatig nog HTML code tussen de tekst. Deze code is weggehaald en wordt nu niet meer meegenomen in de EXCEL.
  • Op basis van uw voor- en achternaam heeft elke gebruiker een ‘AVATAR‘. Dit ging niet altijd goed, dit is hersteld.

Heeft u naar aanleiding van deze releasenote vragen, aarzelt dan niet contact met ons op te nemen.

Check ook onze online helpdesk.

Pharius is ontwikkeld vanuit het perspectief van de gebruiker. Dit betekent echter niet dat alles voor iedereen helemaal vanzelfsprekend is. Daarom bieden we u op verschillende wijze support om u optimaal te kunnen laten werken met Pharius.

Met de Pharius Online Guide bieden we u toegang tot veel antwoorden op gebruikersvragen. Kunt u het hier niet vinden kunt u ons ook bereiken via mail, chat of per telefoon.