Eenvoud in het aantoonbaar compliantce zijn voor op het gebied van HSE en Voedselveiligheid.

Voldoen aan wet- en regelgeving is maatwerk. U wilt namelijk alleen inzage in de compliance situatie die voor uw organisatie, locatie of bedrijfsactiviteit relevant is. Door het toevoegen van bedrijfsspecifieke documenten, biedt Pharius u de mogelijkheid uw account nóg completer in te richten.

Bedrijfseigen documenten

In Pharius kunnen bedrijfseigen documenten worden toegevoegd aan uw register. Denk hierbij aan uw omgevingsvergunning of bijvoorbeeld uw RI&E. Deze documenten worden volledig geïntegreerd, inclusief koppelingen naar alle wet- en regelgeving waar in deze documenten naar verwezen wordt. Door deze documenten te koppelen heeft u feilloos inzicht in wat bijvoorbeeld uw vergunning voorschrijft en wat de actuele wetgeving daarover zegt.

De redactie van Lexerta zorgt voor volledige integratie van uw document in Pharius. Dit houdt in dat uw bedrijfseigen document net als de reguliere wet- en regelgeving wordt opgenomen. Het kent dezelfde boomstructuur, is makkelijk doorzoekbaar en wordt voorzien van koppelingen naar de actuele wet- en regelgeving. Dankzij deze koppelingen kunt u direct doorklikken naar alle relevante wetten, regels en normen. Daarnaast wordt u direct geïnformeerd op het moment dat er relevante wijzigingen in wet- en regelgeving plaatsvinden.

Dashboard Pharius

Compliance

Als QHSE-professional wilt u altijd een actueel overzicht van uw situatie.
Niet alleen op basis van de geldende en relevante wet- en regelgeving, maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld (omgevings)vergunningen en bedrijfsinterne eisen.

Daarnaast wordt er van u verwacht dat u aantoonbaar kunt maken dat u voldoet aan uw verplichtingen. Met Pharius borgt u eenvoudig hoe u voldoet aan de verplichten voor uw organisatie. Het is mogelijk om eenvoudig taken toe te kennen aan uzelf of uw collega’s om aantoonbaar te maken hoe u voldoet aan deze verplichtingen.

Vanuit deze zekerheid kunt u eigen medewerkers en andere stakeholders informeren, betrekken en richting geven. We maken het u graag makkelijk. Wilt u meer informatie over het toevoegen van bedrijfseigen documenten, of over de functionaliteiten en mogelijkheden van Pharius?
Neem contact met ons op, of vraag een proefaccount aan.