Eenvoud in het aantoonbaar compliantce zijn voor op het gebied van HSE en Voedselveiligheid.

Al jaren is er een stijging zichtbaar van incidenten met vakantiekrachten op de werkvloer.
Veel bedrijven maken in de vakantieperiode gebruik van vakantiekrachten. Het vaste personeel vertrekt naar het strand en veel tieners en studenten tussen 20 en 25 jaar nemen het werk (gedeeltelijk) over. Helaas gaat dit gepaard met steeds meer onveilige situaties en verslechtering van de werkomstandigheden voor deze vakantiekrachten.

De stijging in het aantal overtredingen is deels verklaarbaar door gerichte controles waardoor de pakkans vele malen groter is. Daarnaast is het zo dat veel bedrijven te laat, of helemaal niet, nadenken over risico’s en voorlichting. De grootste stijging is te zien bij Horeca- en productiebedrijven.

In de horeca worden de wettelijke werktijden van minderjarigen overtreden (na 21 uur), de groei bij bezorging van maaltijden door minderjarigen zorgt voor een stijging van verkeersslachtoffers en loonuitbuiting. Bij glas- en tuinbouw en productiebedrijven wordt er bijvoorbeeld onvoldoende nagedacht over persoonlijke beschermingsmiddelen. Tot slot is er bij veel bedrijven een verhoogd risico, omdat ook vakantiekrachten te vaak worden blootgesteld aan giftige en chemische stoffen.

Hoe bereid u als bedrijf goed voor op de instromende vakantiekrachten in de zomermaanden?

 1. Zorg ervoor dat u naast de ‘reguliere’ risicoanalyse en risicomanagementplannen die u als bedrijf hebt,  deze ook specifiek richt op de vaak onervaren vakantiekrachten.
 2. Zorg voor een voorlichtingscampagne aan uw vakantiekrachten:
  Maak een onboardingsprogramma waarin u uw vakantiekrachten meer vertelt over de werkzaamheden die ze gaan doen, met welke machines ze gaan werken of in welke arbeidssituatie ze zich zullen begeven.
  Bespreek duidelijk wat de risico’s zijn, leg de werkzaamheden helder uit en zorg voor een goede begeleiding.
 3. Laat ze niet alleen en zorg voor goede supervisie
 4. Wees op de hoogte van de geldende wetgeving. Denk onder andere aan; werktijdenregeling, vastgelegde loonafspraken en arbeidsomstandighedenwet. Houdt hierbij rekening met de leeftijd en ervaring van uw vakantiekracht.
 5. Zorg ook dat de vakantiekracht op de hoogte is van zijn/haar rechten en plichten
 6. Evalueer meerdere keren per week met de supervisor en de vakantiekracht zelf en herhaal de gemaakte afspraken en de risico’s.
 7. Behoudt de verantwoordelijkheid en leg deze niet neer bij de vakantiekracht.
 8. Behandel uw vakantiekrachten als uw vaste werknemers wat betreft blootstelling aan de risico’s die u al had vastgesteld in uw risicomanagement systeem.

Wilt u inzichtelijk maken op welke manier uw bedrijf voldoet aan bovengenoemde stappen?
Maak geheel vrijblijvend kennis met Pharius en zorg ervoor dat u middels onze compliance module zorgt dat de procedures omtrent het werken met vakantiekrachten aantoonbaar goed geborgd worden in uw organisatie.