Eenvoud in het aantoonbaar compliantce zijn voor op het gebied van HSE en Voedselveiligheid.

In Nederland kennen we tienduizenden wetten op het gebied van Arbo en veiligheid, Milieu & Voedselveiligheid. Het is belangrijk om goed in kaart te hebben welke wetten voor uw organisatie relevant zijn. Het in kaart brengen van deze wetten is echter geen eenmalige actie. Er komen dagelijks nieuwe wetten bij, de inhoud van de wetten wijzigt of wetten vervallen. Het continu bijhouden van deze veranderingen is lastig en tijdrovend. Het is mogelijk dat een samengesteld register van wetten en de hierop gebaseerde bedrijfsvoering een half jaar na dato niet meer actueel is en u (onbewust) de wet overtreed. Hoe zorgt u ervoor dat u altijd actueel bent?

100 wijzigingen per week, waar begin ik?

Pharius informeert over vervallen, nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving op gebied van Arbo, Milieu & Voedselveiligheid. In deze vakgebieden zijn er wekelijks zo’n 100 wijzigingen. Hiervan is uiteraard slechts een klein gedeelte daadwerkelijk voor jullie van toepassing.

De eerste stap is het samenstellen van een eigen register met daarin de relevante wet- en regelgeving voor uw organisatie. In Pharius worden enkel de wijzigingen die op basis van het de samengestelde registers relevant zijn aangeboden.

Overzicht van de wijzigingen

De wijzigingen welke middels het oranje ‘scorebord’ worden aangeduid, zijn de wijzigingen welke een exacte match vormen met het samengestelde register. Deze wijzigingen heeft u opgenomen in uw register en hebben daarmee de grootste kans op impact in uw organisatie. Daarnaast biedt Pharius een aantal wijzigingen in mogelijk relevante wetgeving aan (op basis van het samengestelde register) én zal Pharius u op de hoogte brengen als er nieuwe wetgeving beschikbaar is. Op deze manier worden de zogenoemde ‘ blinde vlekken’ voorkomen en heeft u altijd zicht op de meest actuele wetgeving

Wat te doen met de wijzigingen?

Wijzigingen kunnen zowel groot als klein van aard zijn. Om de wijziging snel te kunnen beoordelen arceert Pharius de wijziging in de tekst. Er wordt aangegeven wanneer deze wijziging in werking treedt en de Nota van Toelichting wordt per wijziging gekoppeld. Op deze manier heeft u alle benodigde informatie over de betreffende wijziging. Per wijziging bepaalt u of deze relevant is voor uw organisatie. Als dit het geval is, schrijft u een impact analyse en implementatie verslag. Op deze manier brengt u goed in kaart wat de wijziging voor jullie betekent.

Ben ik aantoonbaar actueel?


Elke wijziging die u beoordeelt wordt vastgelegd in uw Pharius omgeving. Hierdoor is het mogelijk om op ieder moment goed inzichtelijk te krijgen welke wijzigingen er in een bepaalde periode zijn geweest. U heeft direct inzichtelijk welke wijzigingen relevant zijn én de gekoppelde analyses en verslagen zijn direct beschikbaar.  Op deze manier zorgt u ervoor dat u altijd aan kan tonen dat u volledig actueel bent.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Pharius of over hoe u de wijzigingen in QHSE voor uw organisatie eenvoudig kan beheren? Leg uw vraag gerust eens neer bij Jeroen of Patrick. Zij helpen u graag verder.

Ook zijn er gebruikerstrainingen ‘aantoonbaar compliant met Pharius’ van Lexerta waar u zich voor kunt aanmelden.  Meer over deze trainingen leest u op onze pagina vliegende start.