Met de Pharius migratietool zet ik ons HSE-register eenvoudig om naar de eisen uit de Omgevingswet

De Omgevingswet verandert de complete milieuwetgeving voor bemalings- en boorbedrijf Tjaden B.V. Hoe passen zij zich aan? De HSE Compliancetool van Pharius biedt uitkomst. Coördinator Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Zorg voor het milieu (KAM) Alex van Hoof: “Met de migratietool Omgevingswet van Pharius voldoen we in begrijpelijke stappen aan de nieuwe wet- en regelgeving.”

Over Tjaden

Tjaden is een bemalings- en boorbedrijf, met meer dan een eeuw ervaring op het vlak van grondwater- en bodemenergie-oplossingen. Zij helpen opdrachtgevers met bronboringen, de aanleg van duurzame energiesystemen, waterbehandeling en geohydrologisch advies. Werkzaamheden waarin water én duurzaamheid centraal staan, vertelt KAM-coördinator Alex van Hoof. “Alles draait bij ons om milieuverantwoordelijkheid, waarbij we zowel schoon grondwater als CO2-neutrale bodemenergiesystemen benutten om bij te dragen aan een schonere en veiligere wereld.”

De inwerkingtreding van de Omgevingswet

Veranderende wet- en regelgeving

Bij milieuverantwoordelijkheid hoort een passende werkwijze. Een werkwijze die voldoet aan alle geldende milieu- en veiligheidsregels en zelfs nog een stuk ambitieuzer is, passend bij het interne duurzaamheidsbeleid van Tjaden. Dat is een uitdaging op zich, zeker nu de Omgevingswet die regelgeving flink overhoop gooit. De grondslag van de milieueisen verandert, waardoor bijvoorbeeld een deel van de wetgeving niet meer nationaal, maar lokaal wordt geregeld. Om onbezorgd te blijven ondernemen is het belangrijk dat Tjaden – en met name Alex van Hoof – de nieuwe wetten zo snel mogelijk kent en toepast. “Ik ben sinds september 2023 bij Tjaden in dienst als KAM-coördinator, dus dit is een mooi moment om kennis te maken met de wetten die voor ons relevant zijn. Elke keer als ik een half uurtje heb dan zet ik delen van ons register over naar de nieuwe situatie.”

“Met deze tool zet ik ons HSE-register eenvoudig om naar de eisen uit de Omgevingswet“

De HSE Compliancetool

Zo’n QHSE-register omzetten naar de Omgevingswet is een tijdrovende (en kostbare) uitdaging. “Gelukkig ontdekte ik dat er was geïnvesteerd in de HSE Compliancetool Pharius”, vertelt Alex. “Pharius heeft mij geweldig geholpen. Het geeft inzicht in de voor ons geldende nieuwe wet- en regelgeving en maakt per registerregel inzichtelijk welke wetgeving wordt vervangen door welk deel van de Omgevingswet. Daarbij gaf de tool een voorstel, inclusief een duidelijk advies. Hierdoor kan ik ons bestaande HSE register zelf eenvoudig omzetten naar de nieuwe eisen, terwijl ik nog maar kort op de hoogte ben van de wet- en regelgeving die voor Tjaden geldt.”

Klaar voor de toekomst

Op dit moment heeft Alex van Hoof al veel zaken geborgd die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen. En minstens zo belangrijk: hij heeft een steeds scherper beeld van de verplichtingen die zijn organisatie te wachten staat. Dat is een belangrijke voorwaarde voor toekomstbestendig ondernemen. “Nadat we de gevolgen van de Omgevingswet steeds meer inzichtelijk hebben wil ik in 2024 de interne borging en procedures nog beter koppelen aan het wettelijke register. Als we dit hebben ingericht, kunnen we beter schakelen bij eventuele wijzigingen en ervoor zorgen dat we nu én straks aantoonbaar compliant zijn.”

Alex van Hoof

Alex van Hoof

”Pharius heeft mij geweldig geholpen. Het geeft inzicht in de voor ons geldende nieuwe wet- en regelgeving en maakt per registerregel inzichtelijk welke wetgeving wordt vervangen door welk deel van de Omgevingswet. Daarbij gaf de tool een voorstel, inclusief een duidelijk advies.”

Meer informatie

Ook eenvoudig over naar de Omgevingswet? Of ben je gewoon benieuwd wat Pharius kan betekenen bij jouw audit of ISO certificering? Neem dan gerust eens contact op met Patrick of Jeroen of plan een online afspraak met ze in. Ze staan je graag te woord.

Jeroen Veeneman

Jeroen Veeneman

Accountmanager Pharius
Patrick de Jager

Patrick de Jager

Accountmanager Pharius