Releasenotes september 2023

Bij lexerta baseren wij onze ontwikkelingen in belangrijke mate op de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers.

Meerdere malen per jaren voeren wij releases door die we categoriseren onder nieuw, verbetering en bugfixes.

Nieuwe functies

Nieuwe indeling registers en compliance

Voortaan staan registers en compliance thema’s samen in het menu item Compliance. Zo staan je registers, compliance thema’s en de bijhorende wijzigingen en taken samen onder één menu item.

Verbeteringen

Laden van grote documenten

Bij sommige grote documenten duurde het even voordat het document op het scherm tevoorschijn kwam. De snelheid van het laden is nu enorm verbeterd.

Weergave documenten met vreemde symbolen in de titel

Bij sommige documenten werd in het regeloverzicht of in de databank viewer de titel niet goed weer gegeven als er vreemde symbolen in de titel voor kwamen, dit is nu aangepast zodat deze titels ook correct worden weergegeven.

Lijst taken bij meldingen en registers

De weergave van de lijst van taken bij Meldingen en Registers gebeurt nu rechtstreeks in het scherm Meldingen of in het scherm Compliance. De automatische navigatie naar het algemene takenscherm is dus niet meer nodig.

Aangepast importsjabloon auditvragen

Door de aanpassingen aan de auditmodule in vorige release voldeed het importsjabloon voor de auditvragen niet meer. Nu is het mogelijk om via het importsjabloon ook het type vraag mee te geven en voor subvragen aan te geven wanneer deze getoond moeten worden.

Bugfixes

Audit

  • Bij het aanmaken van een nieuwe audit startend van een sjabloon zat de datum selector gedeeltelijk verborgen onder het hoofdmenu, dit is verholpen.

Register / compliance (NL)

  • De checkbox voor de filteroptie “Bedrijfseigen documenten” werd niet aangevinkt ondanks dat de filter wel eerder geactiveerd werd. Dit is opgelost.

Indien u naar aanleiding van deze releasenote vragen heeft, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Check ook onze online helpdesk.

Pharius is ontwikkeld vanuit het perspectief van de gebruiker. Dit betekent echter niet dat alles voor iedereen helemaal vanzelfsprekend is. Daarom bieden we u op verschillende wijze support om u optimaal te kunnen laten werken met Pharius.

Met de Pharius Online Guide bieden we u toegang tot veel antwoorden op gebruikersvragen. Kunt u het hier niet vinden kunt u ons ook bereiken via mail, chat of per telefoon.