Release notes 15 april 2020

Het releasebeleid van Lexerta is in belangrijke mate gebaseerd op de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers.

Meerdere malen per jaren voeren wij releases door die we categoriseren onder nieuw, verbetering en bugfixes.

Nieuwe functies

Notificatiebalk opnemen in Pharius

Omwille van het doen van ONDERHOUD dan wel het doorvoeren van PRODUCTVERBETERING voeren wij een strak releasebeleid. Dit beleid gaat uit van het doen van releases buiten de reguliere kantoortijden. Echter in sommige gevallen is het noodzakelijk dan wel zeer wenselijk een update te kunnen uitvoeren tijdens kantoortijden. Om in die gevallen gebruikers daarvan op de hoogte te stellen beschikt Pharius nu over een NOTIFICATIEBALK, waarin wij hiervan melding kunnen doen. [afbeelding 1]

Verbeteringen

Doordat onze Databank een zeer grote hoeveelheid aan documenten bevat was het RESULTAAT van een ZOEKOPDRACHT af en toe niet direct duidelijk. Dit hebben we opgelost door aan het zoekresultaat ook direct het PUBLICATIETYPE toe te voegen, alsmede de publicatiedatum en de eventuele vervaldatum van het document. [Afbeelding 2]

-♦-

In het overzicht WIJZIGINGEN TE BEOORDELEN staat op elke regel de publicatiedatum, inwerkingstredingsdatum en het type wijziging. Hiervan zijn nu zogeheten “mouse-overs” beschikbaar zodat de gebruiker direct ziet welke betekenis een specifiek veld heeft.

-♦-

In de Databank werd al van elk document aangegeven of deze al dan niet actueel is, of terwijl deze vervallen is. Door deze release is het nu ook zichtbaar of fragmenten binnen een document zijn VERVALLEN en PER WELKE DATUM dat is gebeurd. [Afbeelding 3]

-♦-

De Databank van Pharius toont de datum waarop een DOCUMENT INGETROKKEN is/wordt. De omschrijving hierbij was in voorgaande versie “Ingetrokken sinds”. Dit leidde tot verwarring in die gevallen dat de vervaldatum in de toekomst ligt. Om die reden is deze omschrijving gewijzigd in “VERVALDATUM”. In geval de vervaldatum in het verleden ligt wordt deze datum in de kleur ROOD weergegeven, waardoor deze meer opvalt.

-♦-

Indien een VERVALLEN FRAGMENT opgenomen is in een register wordt dat ook in de betreffende registerregel aangeduid. Hierdoor is het voor de gebruiker direct inzichtelijk dat een specifieke verplichting is of gaat vervallen. Toekomstige vervaldata worden immers ook getoond. [Afbeelding 4]

-♦-

De Databank van Pharius toont de datum waarop een DOCUMENT INGETROKKEN is/wordt. De omschrijving hierbij was in voorgaande versie “Ingetrokken sinds”. Dit leidde tot verwarring in die gevallen dat de vervaldatum in de toekomst ligt. Om die reden is deze omschrijving gewijzigd in “VERVALDATUM”. In geval de vervaldatum in het verleden ligt wordt deze datum in de kleur ROOD weergegeven, waardoor deze meer opvalt.

Bugfixes

In Pharius Compliance bestaat de mogelijkheid om TAKEN aan te maken die niet gekoppeld zijn aan een borging. In het totaaloverzicht van taken bleken deze helaas weg te vallen omdat er als standaardwaarde werd gefilterd op taken gekoppeld aan een BORGING. Dit is aangepast zodat daadwerkelijk alle taken in het totaalverzicht getoond worden.

-♦-

Opmaak van de MAILFOOTER van de TAAKHERINNERINGEN is aangepast.

Door een update van SAFARI bleek dat een geselecteerde filterwaarde (multiselect) niet goed zichtbaar was. Dit is opgelost.

-♦-

Ten behoeve van het beheer van wijzigingen in NORMEN is een verbetering doorgevoerd die zorgt dat alle relevante wijzigingsdata per norm in Pharius juist wordt weergegeven.

Indien u naar aanleiding van deze releasenote vragen heeft, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Check ook onze online helpdesk.

Pharius is ontwikkeld vanuit het perspectief van de gebruiker. Dit betekent echter niet dat alles voor iedereen helemaal vanzelfsprekend is. Daarom bieden we u op verschillende wijze support om u optimaal te kunnen laten werken met Pharius.

Met de Pharius Online Guide bieden we u toegang tot veel antwoorden op gebruikersvragen. Kunt u het hier niet vinden kunt u ons ook bereiken via mail, chat of per telefoon.