Eenvoud in het aantoonbaar compliantce zijn voor op het gebied van HSE en Voedselveiligheid.

Tweeëneenhalf jaar geleden introduceerden we Pharius als opvolger van de Lexerta tools ‘Compliance’ en ‘Register’. Een geheel nieuw en dynamisch platvorm voor de QHSE professional om het (blijvend) aantoonbaar compliant zijn voor Arbo & veiligheid, milieu en voedselveiligheid beheersbaarder te maken.

Na de introductie is volop ingezet op doorontwikkeling, waarbij de klant, de markt en de actualiteiten de agenda bepalen. Ook voor 2022 staat er weer veel op de agenda. Bram Runhaar, Product Owner voor Pharius, neemt u mee in de belangrijkste ontwikkelingen die voor het komende half jaar op de planning staan voor Pharius en RiskReporter.

“Het meest in het oog springend voor 2022 is misschien wel de aanpassing naar een modulaire opbouw in Pharius”, aldus Bram. “Deze opbouw biedt u als klant meer (maatwerk)mogelijkheden om binnen Pharius die functionaliteiten te kiezen die u voor uw organisatie nodig heeft. Zo kan RiskReporter nu al probleemloos worden aangesloten op Pharius en werkt u samen met uw collega’s aan een veiligere werkomgeving vanuit Pharius. U kunt straks bijvoorbeeld gebruik maken van de Taakmanager met of zonder de Compliancemanager (red: voorheen ‘borgingen’).”

De modulaire opbouw zorgt er tevens voor dat we bij verdere ontwikkelingen nog specifieker naar de wensen van de klant kunnen kijken. Dit biedt de mogelijkheid nog flexibeler in te springen op de veranderende markt en de daaruit voortkomende behoeften. Bram: “De module Auditmanager en Checkvragen, maar ook de doorontwikkeling van de module Rapportages & Dashboards zijn daar mooie voorbeelden van. Deze komen dit (half) jaar allemaal beschikbaar.”

Genoeg te doen dus voor komend half jaar. “Ja, dat zeker. Een mooie uitdaging. Maar gelukkig heeft de dag 24 uur en dan hebben we de nacht nog.” Aldus een lachende Bram.

Ieder jaar maken we voor Pharius een planning van de belangrijkste ontwikkelingen die we opdelen in kleinere stappen. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal ontwikkelingen die u in het eerste half jaar van 2022 van ons kunt verwachten.

Engelstalig

We merken dat klanten Pharius steeds vaker internationaal inzetten. Ook doordat ze bijvoorbeeld RiskReporter inzetten in hun organisatie door heel Europa. Naast Nederlands- en Franstalig komt Pharius daarom in het 1e Kwartaal ook beschikbaar in het Engels. Hierbij focussen we op de functionele vertaling. Of de wet- en regelgeving ook meertalig is hangt vooral af of dit bij de bron ook beschikbaar is.

Uitbreiding in Rollen en Rechten

Vorig jaar introduceerden we de mogelijkheid om rollen en rechten toe te kennen aan gebruikers in Pharius. Dit jaar gaan we deze functionaliteit verder ontwikkelen met als doel dat het een nog betere bijdrage kan leveren aan de integratie van Pharius richting de werkvloer. We hebben de afgelopen periode veel nieuwe features toegevoegd en dat blijven we zeker doen.

Een logisch vervolg is dat op deze nieuwe features ook rechten in te stellen zijn per gebruiker. Zo kunt u er voor zorgen dat iedereen in de organisatie binnen Pharius gefocust aan de slag kan met datgene waar hij/zij voor verantwoordelijk is of mee aan de slag moet.

Compliancestatus

Met de compliancestatus heeft een organisatie inzichtelijk hoe compliant ze is. We maken het mogelijk om binnen thema’s (voorheen borgingen) aan te geven hoe compliant een organisatie is aan de heersende wet- en regelgeving. Dit kan in één keer voor een heel thema worden aangeven, maar het is ook mogelijk dit per registerregel in te stellen.

Door een slimme integratie met ‘Wijzigingen te beoordelen’ wordt ervoor gezorgd dat er overzicht gehouden kan worden op de compliancestatus van gewijzigde wetgeving binnen thema’s.

Checkvragen

Voor onze klanten is het waardevol om te weten aan welke verplichtingen er moeten worden voldaan. Vaak staan deze verplichtingen in de wetgeving die in registers staan. Dat geeft een mooi overzicht van alle relevante wetgeving voor de organisatie. Maar wij willen verder gaan.  We willen organisaties helpen met inzicht krijgen in welke verplichtingen ze hebben door checkvragen te maken.

Met deze checkvragen is te checken of een organisatie voldoet aan de verplichtingen die in het register staan. De checkvragen voor de organisatie zijn gebaseerd op het register. En natuurlijk houden we deze checkvragen actueel. Zo hebt u altijd een relevant en actueel overzicht van checkvragen waarmee kan worden nagelopen wat de verplichtingen zijn voor de organisatie.

Compliancestatus binnen thema

Reporting en Dashboards

Pharius ontwikkelt snel in de breedte. De behoefte om overzicht te houden blijft daarmee ook doorgroeien. We hebben daarom gekozen grote stappen te maken. Van een algemeen dashboard nu, groeien we in een jaar tijd naar verschillende specifieke dashboards die worden meegeleverd bij de modules.

Voor RiskReporter hebben we de eerste dashboards al opgeleverd. Komende maanden zullen er stapsgewijs meer dashboards vrij komen.

Omgevingswet tool

De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat centraal voor 2022, wij gaan onze Nederlandse klanten helpen om hier zo soepel mogelijk door heen te navigeren. Met ingeschakelde kennis en expertise, maar ook met het bouwen van een ondersteunende Omgevingswet tool verwachten we dat onze klanten de omgevingswet soepel kunnen integreren in hun registers en werkproces. Zo houden we onze klanten aantoonbaar compliant ondanks de grote veranderingen in registers.

Auditmanager

Met de Auditmanager kan straks een auditplanning worden opgesteld. Elke audit die wordt gepland kan aan een collega worden toegewezen. Hierbij geeft de manager een scope aan, de termijn waarbinnen de audit moet worden uitgevoerd, specifieke aandachtspunten etc.

Indien de klant ook de module Checkvragen heeft, kan de audit vooraf gevuld worden met sets aan checkvragen. Binnen auditmanager kunnen ook specifiek checkvragen worden toegevoegd voor ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 en ISO 50001.

De Auditmanager zal in Q2 worden gelanceerd en dit jaar nog verder worden doorontwikkeld.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Pharius communiceert de meest actuele informatie bij ontwikkelingen vooral via LinkedIn. Volg ons Pharius LinkedIn kanaal en u bent direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Nieuwsgierig geworden? Vraag een gratis en geheel vrijblijvend proefaccount aan en ervaar zelf wat Pharius u en uw organisatie kan bieden.

Of neem gerust eens contact op met Jeroen of Patrick

Jeroen Veeneman

Jeroen Veeneman

Accountmanager Pharius
Patrick de Jager

Patrick de Jager

Accountmanager Pharius