De invoering van de Omgevingswet betekent dat de grondslag van wettelijke verplichtingen op het gebied van milieu en energie ingrijpend gaat veranderen. Steeds meer organisaties vragen zich af welke gevolgen dit voor hen heeft nu de datum van invoering steeds dichterbij komt.

Ondanks dat nog niet alle informatie beschikbaar is, zal de invoering van de omgevingswet in veel gevallen impact hebben op de bestaande registers van eisen van organisaties.
Er zal wetgeving wijzigen en nieuwe wetgeving worden geïntroduceerd, terwijl er andere wetgeving wordt ingetrokken. Heeft u in beeld welke gevolgen dit heeft voor uw register? Of welke nieuwe verplichtingen voortvloeien uit de Omgevingswet?

Migratietool
Om onze klanten hierbij te helpen, werken we aan een migratietool voor de Omgevingswet in Pharius. Eenvoudig gezegd koppelen wij oude wetsfragmenten aan nieuwe wetsfragmenten. Dit betekent dat we na gebruik van de migratietool het bestaande register hebben voorzien van de van toepassing zijnde nieuwe wet- en regelgeving. Omdat de transitie naar de Omgevingswet niet zo eenduidig is als die op afstand lijkt geeft Pharius suggesties voor aanpassingen in het register. De gebruiker moet zelf de suggesties accepteren dan wel negeren.

Nu een goed register is het halve werk
Belangrijk is om te weten dat deze tool werkt met de wet- en regelgeving die al in het bestaande register is opgenomen. Om optimaal gebruik te maken van deze omgevingswettool, en dus uw register straks goed en snel gemigreerd te hebben, is het van belang dat het bestaande register qua detailniveau en inhoud passend is bij de huidige situatie van de organisatie.

Om te helpen bij het opstellen van een goed register in Pharius, bieden we de training “Optimaliseer uw Pharius Register”. Hierin nemen we u mee om op een effectieve manier bij het opstellen van een goed en relevant Pharius register en het efficiënt en effectief bijhouden van wijzigingen in de QHSE wet- en regelgeving.

Ontbreekt het u aan tijd? Mist u specifieke kennis? Of wilt u gewoon snel kunnen beschikken over een compleet en betrouwbaar register afgestemd op uw organisatie? Dan brengen we u graag in contact met één van onze partners. Met hun ervaring en expertise heeft u snel een compleet en betrouwbaar register beschikbaar.