Eenvoud in het aantoonbaar compliantce zijn voor op het gebied van HSE en Voedselveiligheid.

Certificatieschema’s kunnen zeer nuttig zijn als het gaat om het werken met een managementsysteem. In feite helpt zo’n schema een organisatie bij de interpretatie van de norm. Gek genoeg is dit bij organisaties die werken met een managementnorm vaak niet bekend. De redactie van Lexerta heeft de certificatieschema’s van het SCCM opgenomen in Pharius. De managementnormen ISO 14001 en ISO 45001 zijn al langere tijd in Pharius beschikbaar. Op verzoek van onze samenwerkingspartner Arcadis Nederland B.V. is nu ook het certificatieschema ISO50001 beschikbaar gemaakt.

Certificatieschema

Eenvoudig gezegd; In een certificatieschema van SCCM staan de spelregels voor het certificeren van een managementnorm beschreven. De opbouw voor elk schema is identiek en bestaat uit drie hoofdstukken:

  • Toelichting op de norm;
    Geeft richting aan de interpretatie van de norm. Deze interpretaties zijn voor de certificatie-instelling bindend bij het uitvoeren van audits. Waarmee het voor auditors direct een handvat is bij de beoordeling van het managementsysteem.
  • De organisatie van de certificatie-instelling (CI);
    Geeft eisen voor de organisatiestructuur, waaronder competenties en het omgaan met o.a. klachten en informatie-uitwisseling.
  • De werkwijze van de CI;
    Geeft aan hoe de CI de audits moet uitvoeren en dus wat je van de auditor en de audits kunt verwachten.

Het schema maakt dus duidelijk wat er van het managementsysteem verwacht mag worden en geeft aan wat er verwacht mag worden van de auditors tijdens de audits. Een handig hulpmiddel dus om te gebruiken bij het opzetten en implementeren van het managementsysteem.

Arcadis Nederland en Pharius

Arcadis is ISO 14001 en ISO 50001 gecertificeerd. Om een actueel overzicht te hebben en te houden in welke wet- en regelgeving van toepassing is, gebruikt Arcadis Pharius. Met Pharius voldoet Arcadis aantoonbaar aan de compliance eisen uit haar ISO-normen.

Pharius biedt echter meer! Zo is er de mogelijkheid om via de compliance module taken die vanuit wet- en regelgeving naar voren komen concreet te borgen. In een borging kan je vastleggen en managen wie wat wanneer moet doen. Zo kan je dus ook ISO specifieke acties, bijvoorbeeld vanuit het certificatieschema, borgen in de compliance module. Op die manier is het mogelijk om Pharius te gebruiken bij het opzetten van een ISO-systeem en bij het in- en extern auditen van het systeem. Door de mogelijkheid om acties te koppelen aan een planning, wordt Pharius een handige tool om voortgang te managen.

Een ander praktisch voorbeeld is bijvoorbeeld het vastleggen van de opleidingsvereisten. Maak een borging “Opleiding van personeel” aan in Pharius en verwijs naar de registerregel waarin je uit het certificatieschema de normvereisten aangaande opleiding en instructie aan personeel hebt opgenomen. Omschrijf in de borging hoe in de organisatie is geregeld dat medewerkers over adequate opleiding beschikken en maak taken aan om daarop toe te zien. Zo maak je het certificatieschema in Pharius beschikbaar als kapstok voor de borging in het managementsysteem.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de certificatieschema’s in Pharius. Neem gerust contact met ons op en we vertellen u er alles over.

Heeft u nog geen Pharius abonnement? Probeer Pharius 1 maand gratis en geheel vrijblijvend. Het proefaccount stopt automatisch.

Ps. Heeft u onze app RiskReporter al ontdekt?