Omgevingswet

Veel bedrijven hebben niet in één oogopslag inzichtelijk welke compliance verplichtingen ze hebben. Er wordt op verschillende manieren gewerkt en bewijslast is niet op een centraal punt beschikbaar. Op deze manier is het lastig om goed overzicht te houden en bij een audit aantoonbaar te maken hoe u aan deze verplichtingen voldoet.

Maar wat nu als meer van de helft van alle relevante verplichtingen inhoudelijk veranderen? En dat deze verplichtingen ook niet meer op de zelfde plaats te vinden zijn? Hoe zorgt u er dan voor dat u compliant blijft?

Welkom bij de Omgevingswet!

Vanaf 1 juli 2022 is de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet vervangt een groot deel van de bestaande relevante wetten op het gebied van Natuur en milieu. Over de Omgevingswet is al veel geschreven. Maar we lezen nog weinig wat dat gaat betekenen voor bedrijven die compliant zijn en willen.

Met de komst van de Omgevingswet gaat de gehele milieu-en natuur regelgeving op de kop. Er wordt anders gekeken naar vergunningen, verplichtingen worden verplaats naar andere wetgeving en er zijn zelfs verplichtingen die aan het bestemmingsplan van een gemeente worden gekoppeld. Daarbij kan het ook maar zo zijn dat de inhoud van de verplichting veranderd. Kortom, heeft u het register van eisen nu niet op orde, dan wordt het verzamelen van de verplichtingen één groot zoekplaatje.

Laat u niet verrassen. Zorg dat u het compliance-register voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet goed op orde hebt. Zoek op tijd uit wat de komst van de Omgevingswet voor het register van Eisen en/of verplichtingen gaat betekenen. U wilt toch ook na de komst van Omgevingswet compliant blijven?

Pharius en de transitie naar de omgevingswet

Omdat de transitie naar de Omgevingswet niet zo eenduidig is als die op afstand lijkt geeft Pharius suggesties voor aanpassingen in het register. Heeft u uw register goed op orde, dan koppelen we met de migratietool eenvoudig gezegd oude wetsfragmenten aan nieuwe wetsfragmenten. Dit betekent dat we na gebruik van de migratietool het bestaande register hebben voorzien van de van toepassing zijnde nieuwe wet- en regelgeving.