Releasenote_2019_11_1

Releasenotes

Lexerta doet haar uiterste best haar producten blijvend te laten aansluiten op ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Ons releasebeleid is dan ook in belangrijke mate gebaseerd op de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers.

Meerdere malen per jaren voeren wij een release door van één of meerdere wijzigingen binnen onze applicaties. Hierover communiceren wij middels onze nieuwsbrieven en website.

Release oktober 2019

Instellingen zichtbaarheid Register

In Pharius bepaalt u zelf welke velden van uw register u ziet als u het register opent. Hiervoor dient u overigens wel de bewerkrechten op het betreffende register te bezitten.

Als u het betreffende register heeft geopend en rechtsboven klikt op BEWERK, verschijnt een scherm zoals onderstaand.

In de rechterzijde van dit scherm bepaalt u welke velden van het register u wilt zien en in welke volgorde.Maak iets zichtbaar of onzichtbaar
U maakt een specifiek veld uit uw register zichtbaar/onzichtbaar door op het “oog” te klikken. In bovenstaande afbeelding ziet u dat het veld “Noot van de redactie” is uitgeschakeld.

De volgorde waarin u de velden van uw register ziet, kunt u aanpassen door de velden van positie te veranderen. Hiermee verschuift u de regel naar een andere positie
Hiertoe sleept u het betreffende veld met het “positie”-icoon naar de door u gewenste positie.

 

Instellingen Registerregel

In Pharius bepaalt u ook zelf welke velden worden getoond als u een specifieke regel uit uw register opent. Ook hiervoor geldt dat u hiervoor wel de bewerkrechten op het betreffende register dient te bezitten.

Instelling Registerregel

In de bewerkmodus van het register opent u aan de rechterzijde van uw scherm het menu OVERZICHT (zie bovenstaande afbeelding).

In dit scherm bepaalt u enerzijds welk velden van uw register worden getoond bij het openen van een specifieke registerregel. Dit stelt u eenvoudigweg in door een vinkje te plaatsen bij het veld dat u wilt zien. In bovenstaande afbeelding worden de velden “Onderwerp” en “Noot van de redactie” niet getoond bij het openen van de registerregel.

Ook hier kunt u de volgorde van de velden aanpassen door een specifiek veld te verplaatsen door het slepen van het “positie”-icoon. Hiermee verschuift u de regel naar een andere positie

 

 

Indien u naar aanleiding van deze releasenote vragen heeft, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.