Eenvoud in het aantoonbaar compliantce zijn voor op het gebied van HSE en Voedselveiligheid.

Met de ingang van het nieuwe jaar verandert er als vanouds het nodige in wet- en regelgeving. Zeker met de transitie naar de Omgevingswet is het belangrijk om uw register nu al goed op orde te hebben. Heeft u al deze wijzigingen in beeld? En is het voor u en uw collega’s duidelijk wat er vanaf heden van jullie verwacht wordt? Wij helpen u hier ook komend jaar graag bij!

Ook dit jaar bieden we u gratis de gebruikerstrainingen voor onze compliance tool Pharius.
Maandelijks geven we één training gericht op het Register van Eisen van organisaties en één training met de focus op het implementeren van procedures en bewijslast om aantoonbaar te maken dat u voldoet aan de gestelde eisen voor uw organisatie -.

Door deel te nemen aan deze gratis online training, wordt u bijgepraat over onze nieuwste releases binnen Pharius, kunt u (nieuwe) collega’s introduceren of gebruikt u het als opfriscursus om de mogelijkheden en functionaliteiten van Pharius weer helder op het netvlies te krijgen.

Pharius Register Training

Het is belangrijk om goed in kaart te hebben welke wetten voor uw organisatie relevant zijn. Het in kaart brengen van deze wetten is echter geen eenmalige actie. Er komen dagelijks nieuwe wetten bij, de inhoud van de wetten wijzigt of wetten vervallen. Het continu bijhouden van deze veranderingen kan tijdrovend zijn. Het is mogelijk dat een samengesteld register van wetten en de hierop gebaseerde bedrijfsvoering een half jaar na dato niet meer actueel is en je (onbewust) de wet overtreedt. Hoe zorgt u ervoor dat u altijd actueel bent? En hoe doet u dat zo efficiënt mogelijk?

Pharius Compliance training

Vastleggen hoe u voldoet aan de relevante wetgeving is een van de belangrijkste factoren. Enkel inzichtelijk hebben aan welke wetgeving moet worden voldaan is onvoldoende. Een organisatie is verplicht iedere mogelijke borging van geldende wet- en regelgeving vast te leggen en te monitoren.

Pharius ondersteunt actief om uw compliance thema’s actueel te houden en biedt via de takenmodule de mogelijkheid samen te werken aan QHSE-compliance. Maar hoe richt u deze thema’s goed in, zodat u in één oogopslag kunt aantonen hoe compliant u bent. In deze interactieve training geven we handvatten voor het optimaal inrichten en efficiënt bijhouden. Hiermee wordt het vastleggen van bewijs in Pharius, waarmee als organisatie wordt voldaan aan de wettelijke eisen, simpel.

Nieuwe trainingsdata 2022

De opzet die we in 2021 hebben geïntroduceerd is zeer goed ontvangen. Vanuit onze klanten ontvangen we veel positieve reacties over met name de praktische toepasbaarheid die we in deze training hebben weten te leggen.

Klanttevredenheid trainingen

Lijkt het u ook een goed moment om in een uur alle ins- en outs van Pharius door te nemen, of meer informatie te krijgen over de mogelijkheden om wet- en regelgeving makkelijk inzichtelijk te maken en aantoonbaar te krijgen hoe u hieraan voldoet?

De eerstvolgende trainingen in 2022 zijn alweer gepland. Aanmelden hiervoor kan op onze trainingspagina.