Nieuwe regels in verband met de gebruiksvoorwaarden van werkkledij

Op 5 juli 2023 werd een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd dat de Codex over het welzijn van het werk wijzigde in verband tot de gebruiksvoorwaarden van werkkledij. Deze aanpassingen brengen enkele belangrijke wijzigingen met zich mee voor werkgevers en werknemers.

Wat is werkkledij?

De eerste wijziging betreft de definitie van werkkledij. Werkkledij wordt door de werkgever ter beschikking gesteld om te voorkomen dat de werknemer vuil wordt door de aard van zijn activiteiten. Voorbeelden zijn overalls, pakken bestaande uit een broek, T-shirt en jas, stofjassen en voorschoten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat werkkledij niet verward mag worden met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Als de kleding ook beschermt tegen risico’s, blijft het een PBM en zijn de bepalingen van titel 2 van boek IX van toepassing.

Reiniging, herstelling en onderhoud van werkkledij door de werknemer

De werkgever is verantwoordelijk voor het gratis verstrekken, onderhouden en reinigen van werkkledij. Deze verplichting ligt bij de werkgever, zelfs als hij het onderhoud uitbesteedt aan een gespecialiseerde firma. In principe mag de werkgever geen premie of vergoeding geven aan werknemers om zelf voor het onderhoud te zorgen.

Er zijn nu echter twee uitzonderingen:

 1. Aanschaf en hernieuwing van werkkledij: Een collectieve arbeidsovereenkomst kan een premie of vergoeding vaststellen als de werknemer zelf instaat voor de aanschaf en hernieuwing. Bij afwezigheid van een dergelijke overeenkomst blijft de werkgever verantwoordelijk.
 2. Reiniging, herstelling en onderhoud: Een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst kan bepalen dat de werknemer recht heeft op een premie of vergoeding voor het onderhoud van zijn werkkledij, mits:
  • De risicoanalyse aantoont dat de werkkledij geen risico vormt voor de werknemer, anderen of het milieu;
  • De preventieadviseur en het comité een voorafgaand advies hebben gegeven;
  • Werknemers de nodige instructies hebben ontvangen om de werkkledij adequaat te onderhouden.

Het was eveneens al verboden de werkkledij mee naar huis te nemen, tenzij de volgende drie voorwaarden vervuld waren:

 • De activiteiten worden door een werknemer op verschillende arbeidsplaatsen uitgevoerd;
 • Het is wegens de organisatie van de activiteiten van de onderneming onmogelijk dat de kledij in de onderneming blijft;
 • De werkkledij vormt geen risico voor de gezondheid van de werknemer, de gezondheid van andere personen of het leefmilieu.

Vanaf nu mag de werknemer zijn werkkledij ook mee naar huis nemen indien een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten waarin het recht op een premie is opgenomen, zoals hierboven vermeld. Indien de werknemer zijn eigen werkkledij mag onderhouden, is het ook logisch dat hij deze moet kunnen meenemen naar huis.

Vereisten waaraan werkkledij moet voldoen

Ter herinnering, werkkledij moet voldoen aan een aantal voorwaarden, opgesomd in artikel IX.3-2 van de codex:

 • Alle veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitswaarborgen bieden;
 • Aangepast zijn zodat zij zelf geen risico invoert of bestaande risico’s verhoogt;
 • Aangepast zijn aan de eisen voor het uitoefenen van de activiteiten door de werknemer en aan de geldende arbeidsvoorwaarden;
 • Rekening houden met de ergonomische eisen;
 • Aangepast zijn aan de maten van de werknemer;
 • Vervaardigd zijn uit niet-allergeen materiaal, slijtvast en niet scheurbaar zijn, en aangepast zijn aan de seizoenen.

Deze wijzigingen zijn essentieel om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te waarborgen.

Neem gerust eens contact op met Mara

Wil je ook op de hoogte gehouden worden van relevante wijzigingen voor jouw bedrijf? Of hulp bij het implementeren van een beleid rond werkkledij? Neem dan contact op met Mara.
Mara Temmerman

Mara Temmerman

Contentspecialist